Obchodný vestník 209/2014 Obchodný register Deň vydania: 31.10.2014
Okresný súd Prešov - Nové zápisy
R159797

ODDIEL: Sro
VLOŽKA ČÍSLO: 30926/P  
OBCHODNÉ MENO: TP partners s.r.o.
SÍDLO: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Nábrežná 859/9, Názov obce: Bardejov, PSČ: 085 01
IČO: 47 946 687
DEŇ ZÁPISU: 29.10.2014
PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným
PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI):  
1. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo  iným   prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
2. organizovanie kultúrnych a iných spoločenských podujatí
3. prenájom hnuteľných vecí
4. prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom
5. sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu
6. nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla
7. reklamné a marketingové služby
8. diskotekárska činnosť
9. administratívne služby
10. ozvučovanie a osvetľovanie kultúrnych, spoločenských a športových podujatí
11. prevádzkovanie kultúrnych, spoločenských a zábavných zariadení
12. počítačové služby
ŠTATUTÁRNY ORGÁN: KONATEĽ
Meno a priezvisko:  Radovan Gal, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Nábrežná 859/9, Názov obce: Bardejov, PSČ: 085 01, Vznik funkcie: 29.10.2014
Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Konateľ spoločnosti v jej mene koná samostatne  a  podpisuje tak, že k tlačenému alebo písanému obchodnému menu  spoločnosti pripojí svoj   podpis
SPOLOČNÍCI
Meno a priezvisko:  Radovan Gal, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Nábrežná 859/9, Názov obce: Bardejov, PSČ: 085 01, Výška vkladu: 5 000,000000 EUR, Rozsah splatenia: 5 000,000000 EUR
VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 5 000,000000 EUR
ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 5 000,000000 EUR

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1