Obchodný vestník 209/2014 Obchodný register Deň vydania: 31.10.2014
Okresný súd Prešov - Nové zápisy
R159796

ODDIEL: Sro
VLOŽKA ČÍSLO: 30927/P  
OBCHODNÉ MENO: M&T, s. r. o.
SÍDLO: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): 9.mája 17, Názov obce: Sabinov, PSČ: 083 01
IČO: 47 948 370
DEŇ ZÁPISU: 29.10.2014
PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným
PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI):  
1. Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
2. Prípravné práce k realizácii stavby
3. Uskutočňovanie stavieb a ich zmien
4. Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov
5. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu
6. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb
7. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby
8. Nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla
9. Ubytovacie služby bez poskytovania pohostinských činností
10. Ubytovacie služby s poskytovaním prípravy a predaja jedál, nápojov a polotovarov ubytovaným hosťom v ubytovacích zariadeniach s kapacitou do 10 lôžok
11. Poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia v spojení s predajom na priamu konzumáciu
12. Počítačové služby
13. Administratívne služby
14. Finančný leasing
15. Faktoring a forfaiting
16. Poskytovanie úverov alebo pôžičiek z peňažných zdrojov získaných výlučne bez verejnej výzvy a bez verejnej ponuky majetkových hodnôt
17. Sprostredkovanie poskytovania úverov alebo pôžičiek z peňažných zdrojov získaných výlučne bez verejnej výzvy a bez verejnej ponuky majetkových hodnôt
18. Správa a údržba bytového a nebytového fondu v rozsahu voľných živností
19. Prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom
20. Prenájom hnuteľných vecí
21. Vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti
22. Vykonávanie vzdelávacích programov v oblasti sociálnych služieb zameraných na vykonávanie vybraných pracovných činností a na ďalšie vzdelávanie
23. Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov
24. Prevádzkovanie kultúrnych, spoločenských a zábavných zariadení
25. Prevádzkovanie športových zariadení
26. Diskotekárska činnosť
27. Organizovanie kultúrnych a iných spoločenských podujatí
28. Ozvučovanie a osvetľovanie kultúrnych, spoločenských a športových podujatí
29. Reklamné a marketingové služby
30. Čistiace a upratovacie služby
31. Prevádzkovanie čistiarne a práčovne
32. Poskytovanie služieb v lesníctve a poľovníctve
33. Výroba nápojov
34. Textilná výroba
35. Odevná výroba
36. Oprava odevov, textilu a bytového textilu
37. Opracovanie drevnej hmoty a výroba komponentov z dreva
38. Výroba jednoduchých drevárskych výrobkov, zostavovanie stolárskych dielcov alebo súčastí z dreva do finálnych produktov a ich údržba
39. Výroba jednoduchých výrobkov z kovu
40. Opracovanie kovu jednoduchým spôsobom
41. Výroba strojov pre hospodárske odvetia
42. Podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom
43. Baliace činnosti, manipulácia s tovarom
44. Poskytovanie obslužných služieb pri kultúrnych a iných spoločenských podujatiach
45. Výskum a vývoj v oblasti prírodných a technických vied
46. Prieskum trhu a verejnej mienky
47. Služby požičovní
48. Skladovanie
49. Verejné obstarávanie
ŠTATUTÁRNY ORGÁN: KONATELIA
Meno a priezvisko:  Martin Vaľko, Bydlisko: Názov obce: Dubovica 208, PSČ: 082 71, Vznik funkcie: 29.10.2014
Meno a priezvisko:  Tomáš Ondrej, Bydlisko: Názov obce: Renčišov 54, PSČ: 082 63, Vznik funkcie: 29.10.2014
Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: V mene spoločnosti koná každý konateľ samostatne. Pri právnych úkonoch vykonaných v písomnej forme pripojí konateľ k obchodnému menu spoločnosti svoj podpis
SPOLOČNÍCI
Meno a priezvisko:  Martin Vaľko, Bydlisko: Názov obce: Dubovica 208, PSČ: 082 71, Výška vkladu: 2 500,000000 EUR, Rozsah splatenia: 2 500,000000 EUR
Meno a priezvisko:  Tomáš Ondrej, Bydlisko: Názov obce: Renčišov 54, PSČ: 082 63, Výška vkladu: 2 500,000000 EUR, Rozsah splatenia: 2 500,000000 EUR
VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 5 000,000000 EUR
ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 5 000,000000 EUR

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1