Obchodný vestník 209/2014 Obchodný register Deň vydania: 31.10.2014
Okresný súd Prešov - Nové zápisy
R159795

ODDIEL: Sro
VLOŽKA ČÍSLO: 30925/P  
OBCHODNÉ MENO: DIA-AZ s.r.o.
SÍDLO: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Štúrova 1807/71, Názov obce: Stará Ľubovňa, PSČ: 064 01
IČO: 47 951 346
DEŇ ZÁPISU: 29.10.2014
PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným
PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI):  
1. Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi(maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti(veľkoobchod)
2. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu
3. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb
4. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby
5. Reklamné a marketingové služby
6. Administratívne služby
7. Prenájom hnuteľných vecí
8. Prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom
9. Počítačové služby
10. Vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti
11. Prevádzkovanie zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciu
ŠTATUTÁRNY ORGÁN: KONATELIA
Meno a priezvisko: MUDr. Andrej Kuchárik, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Štúrova 1807/71, Názov obce: Stará Ľubovňa, PSČ: 064 01, Vznik funkcie: 29.10.2014
Meno a priezvisko: Mgr. Zuzana Kucháriková, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Štúrova 1807/71, Názov obce: Stará Ľubovňa, PSČ: 064 01, Vznik funkcie: 29.10.2014
Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Konatelia spoločnosti konajú a podpisujú v mene spoločnosti samostatne.
SPOLOČNÍCI
Meno a priezvisko: MUDr. Andrej Kuchárik, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Štúrova 1807/71, Názov obce: Stará Ľubovňa, PSČ: 064 01, Výška vkladu: 2 500,000000 EUR, Rozsah splatenia: 2 500,000000 EUR
Meno a priezvisko: Mgr. Zuzana Kucháriková, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Štúrova 1807/71, Názov obce: Stará Ľubovňa, PSČ: 064 01, Výška vkladu: 2 500,000000 EUR, Rozsah splatenia: 2 500,000000 EUR
VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 5 000,000000 EUR
ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 5 000,000000 EUR

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1