Obchodný vestník 209/2014 Obchodný register Deň vydania: 31.10.2014
Okresný súd Prešov - Nové zápisy
R159794

ODDIEL: Sa
VLOŽKA ČÍSLO: 10488/P  
OBCHODNÉ MENO: Zinc Euro,a.s.
SÍDLO: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Karpatská 3256/15, Názov obce: Poprad, PSČ: 058 01
IČO: 47 918 551
DEŇ ZÁPISU: 29.10.2014
PRÁVNA FORMA: Akciová spoločnosť
PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI):  
1. Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
2. Sprostredkovanie poskytovania úverov alebo pôžičiek z peňažných zdrojov získaných výlučne bez verejnej výzvy a bez verejnej ponuky majetkových hodnôt
3. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu
4. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb
5. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby
6. Reklamné a marketingové služby
7. Čistiace a upratovacie služby
8. Administratívne služby
9. Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov
10. Počítačové služby
11. Služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov
ŠTATUTÁRNY ORGÁN: PREDSTAVENSTVO
predseda, Meno a priezvisko:  Maroš Kiska, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Tatranská Lomnica č.564, Názov obce: Vysoké Tatry, PSČ: 059 60, Vznik funkcie: 29.10.2014
člen, Meno a priezvisko: Ing. Eva Kisková, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Tatranská Lomnica č. 564, Názov obce: Vysoké Tatry, PSČ: 059 60, Vznik funkcie: 29.10.2014
Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene akciovej spoločnosti: konať v mene Spoločnosti je oprávnený každý člen predstavenstva samostatne
DOZORNÁ RADA:  
Meno a priezvisko:  Michal Kiska, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Tatranská Lomnica č. 564, Názov obce: Vysoké Tatry, PSČ: 059 60, Vznik funkcie: 29.10.2014
Meno a priezvisko: Ing. Marta Schererová, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Floriánska 1373/12, Názov obce: Košice-Staré Mesto, PSČ: 040 01, Vznik funkcie: 29.10.2014
Meno a priezvisko:  Simona Gregová, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Skalnatá 523/10, Názov obce: Veľká Lomnica, PSČ: 059 52, Vznik funkcie: 29.10.2014
VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 30 000,000000 EUR
ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 30 000,000000 EUR
AKCIE:  
Počet: 30, Druh: kmeňové, Forma: akcie na meno, Podoba: listinné, Menovitá hodnota: 1 000,000000 EUR, Obmedzenie prevoditeľnosti akcií na meno: Akciu možno previesť na inú fyzickú alebo právnickú osobu len na základe predchádzajúceho písomného súhlasu valného zhromaždenia

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1