Obchodný vestník 209/2014 Obchodný register Deň vydania: 31.10.2014
Okresný súd Trnava - Zmena zápisov
R159891

ODDIEL: Sro
VLOŽKA ČÍSLO: 19003/T  
OBCHODNÉ MENO: VAN -A, s.r.o.
SÍDLO: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Hlavná 215, Názov obce: Vlčany, PSČ: 925 84
IČO: 36 676 101
DEŇ ZÁPISU: 19.09.2006
PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným
PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI):  
1. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi ( maloobchod ) v rozsahu voľných živností
2. kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti ( veľkoobchod ) v rozsahu voľných živností
3. vedenie účtovníctva
4. reklamná, propagačná a inzertná činnosť
5. sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, dopravy, výroby a služieb v rozsahu voľných živností
6. poradenská a konzultačná činnosť v oblasti obchodu, dopravy, výroby a služieb
7. prenájom nehnuteľností, bytových a nebytových priestorov s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom
8. upratovacie služby
9. obstarávanie služieb spojených so správou nehnuteľností
10. prenájom priemyselného tovaru, motorových vozidiel, strojov a zariadení
11. montáž, údržba a oprava telekomunikačných zariadení
12. strechár
13. prípravné práce k realizácii stavby
14. uskutočňovanie stavieb a ich zmien
15. dokončovacie stavebné práce pri realizácii extriérov a interiérov
ŠTATUTÁRNY ORGÁN: KONATELIA
Meno a priezvisko:  Alexander Körös, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Murgašova 753/16, Názov obce: Šaľa, PSČ: 927 01, Vznik funkcie: 19.09.2006
Meno a priezvisko:  Katarína Körösová, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Murgašova 753/16, Názov obce: Šaľa, PSČ: 927 01, Vznik funkcie: 01.12.2009
Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Konateľ je oprávnený konať a podpisovať v mene spoločnosti samostatne.
SPOLOČNÍCI
Meno a priezvisko:  Alexander Körös, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Murgašova 753/16, Názov obce: Šaľa, PSČ: 927 01, Výška vkladu: 6 638,783775 EUR, Rozsah splatenia: 6 638,783775 EUR
VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 6 638,783775 EUR
ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 6 638,783775 EUR

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1