Obchodný vestník 209/2014 Obchodný register Deň vydania: 31.10.2014
Okresný súd Trnava - Zmena zápisov
R159889

ODDIEL: Sro
VLOŽKA ČÍSLO: 27015/T  
OBCHODNÉ MENO: SALK, spol. s r.o.
SÍDLO: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Hoštáky 41, Názov obce: Piešťany, PSČ: 921 01
IČO: 35 824 107
DEŇ ZÁPISU: 08.11.2001
PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným
PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI):  
1. poradenská a konzultačná činnosť v oblasti obchodu, služieb a reklamy,
2. sprostredkovanie predaja, prenájmu a kúpy nehnuteľností,
3. sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, výroby a služieb,
4. kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod),
5. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod),
6. reklamná a propagačná činnosť,
7. prenájom strojov a prístrojov bez obsluhujúceho personálu,
8. predaj a prenájom strojov, nástrojov a strojných zariadení,
9. prenájom motorových vozidiel,
10. organizovanie kultúrnych, športových a spoločenských podujatí,
11. vydávanie periodických a neperiodických publikácií,
12. faktoring a forfaiting,
13. montáž sadrokartónu,
14. montáž plastových okien bez úpravy stavebných otvorov,
15. uskutočňovanie stavieb a ich zmien,
16. poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia v spojení s predajom na priamu konzumáciu,
ŠTATUTÁRNY ORGÁN: KONATELIA
Meno a priezvisko:  Jan Slavíček, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Zvonovice 58, Názov obce: Roštenice-Zvonovice, PSČ: 68201, Štát: Česká republika, Vznik funkcie: 27.08.2014
Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Konateľ v obchodných vzťahoch k tretím osobám koná a podpisuje v mene spoločnosti samostatne a to tak, že k napísanému, alebo iným spôsobom zobrazenému obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj podpis.
SPOLOČNÍCI
Meno a priezvisko:  Jan Slavíček, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Zvonovice 58, Názov obce: Roštenice-Zvonovice, PSČ: 68201, Štát: Česká republika, Výška vkladu: 19 917,000000 EUR, Rozsah splatenia: 19 917,000000 EUR
VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 19 917,000000 EUR
ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 19 917,000000 EUR
ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI  
INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI  
1. Obchodná spoločnosť bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 24.9.2001 v zmysle ust. §§ 105-153 Zák. č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.
2. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 15.04.2008.
3. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 01.04.2009.
4. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 29.01.2010.
5. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 03.11.2010.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1