Obchodný vestník 209/2014 Obchodný register Deň vydania: 31.10.2014
Okresný súd Trnava - Zmena zápisov
R159888

ODDIEL: Sro
VLOŽKA ČÍSLO: 12701/T  
OBCHODNÉ MENO: ROOS GROUP, s.r.o.
SÍDLO: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Priemyselná 281/41, Názov obce: Senica, PSČ: 905 01
IČO: 35 786 523
DEŇ ZÁPISU: 18.04.2000
PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným
PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI):  
1. kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod),
2. kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod),
3. sprostredkovateľská činnosť,
4. obstarávateľská činnosť spojená so správou a prenájmom nehnuteľností,
5. prenájom nehnuteľností s poskytovaním doplnkových služieb,
6. sprostredkovanie kúpy, predaja a prenájmu nehnuteľností,
7. predaj na priamu konzumáciu nealkoholických a priemyselne vyrábaných mliečnych nápojov, koktailov, vína , piva a destilátov,
8. pohostinská činnosť
9. ubytovacie služby v turistických ubytovniach
10. zmenárne
ŠTATUTÁRNY ORGÁN: KONATELIA
Meno a priezvisko:  Mária Vepyová, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Rovenská 1466/39, Názov obce: Senica, PSČ: 905 01, Vznik funkcie: 19.11.2003
Meno a priezvisko:  Erik Vepy, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Rovenská 1466/39, Názov obce: Senica, PSČ: 905 01, Vznik funkcie: 24.10.2014
Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: V mene spoločnosti koná každý konateľ samostatne, za spoločnosť podpisuje tak, že k napísanému alebo vytlačenému obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj vlastnoručný podpis.
SPOLOČNÍCI
Meno a priezvisko:  Mária Vepyová, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Rovenská 1466/39, Názov obce: Senica, PSČ: 905 01, Výška vkladu: 4 980,000000 EUR, Rozsah splatenia: 4 980,000000 EUR
Meno a priezvisko:  Erik Vepy, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Rovenská 1466/39, Názov obce: Senica, PSČ: 905 01, Výška vkladu: 1 660,000000 EUR (peňažný vklad) , Rozsah splatenia: 1 660,000000 EUR
VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 6 640,000000 EUR
ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 6 640,000000 EUR
ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI  
INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI  
1. Spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou spísanou vo forme notárskej zápisnice zo dňa 6.4.2000 pod č. N 167/2000, Nz 167/2000 v zmysle §§ 57, 105 a nasl. Zák.č. 513/91 Zb. v znení neskorších predpisov.
2. Notárska zápisnica č.N 67/01, Nz 67/01 zo dňa 13.3.2001.
3. Úplné znenie spoločenskej zmluvy zo dňa 13.03.2003.
4. Zmena spoločenskej zmluvy bola schválená na mimoriadnom valnom zhromaždení spoločnosti, ktoré sa konalo dňa 19.06.2003.
5. Zmena spoločenskej zmluvy bola schválená na mimoriadnom valnom zhromaždení spoločnosti, ktoré sa konalo dňa 19.11.2003.
6. Zápisnica z MVZ spoločnosti zo dňa 24.10.2014 - zmena konateľa spoločnosti.
7. Zmluva o prevode obchodného podielu zo dňa 24.10.2014 medzi prevodcom Líviou Kubekovou a nadobúdateľom Erikom Vepym.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1