Obchodný vestník 209/2014 Obchodný register Deň vydania: 31.10.2014
Okresný súd Trnava - Zmena zápisov
R159886

ODDIEL: Sro
VLOŽKA ČÍSLO: 21024/T  
OBCHODNÉ MENO: OASIS SLOVAKIA, s.r.o.
SÍDLO: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Sládkovičova 2069/10A, Názov obce: Piešťany, PSČ: 921 01
IČO: 43 811 302
DEŇ ZÁPISU: 22.11.2007
PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným
PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI):  
1. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi ( maloobchod ) alebo na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti ( veľkoobchod )
2. sprostredkovateľská činnosť
3. prenájom hnuteľných vecí
4. prenájom motorových vozidiel
5. prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom
6. prevádzkovanie zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciu
ŠTATUTÁRNY ORGÁN: KONATEĽ
Meno a priezvisko:  Omar Mohamed Altabib, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Vajanského 32/1967, Názov obce: Piešťany, PSČ: 921 01, Vznik funkcie: 25.02.2010
Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: samostatne
SPOLOČNÍCI
Meno a priezvisko:  Salahedin Mohamed Altabib, Bydlisko: Názov obce: Tripoli , Štát: Líbya, Výška vkladu: 3 485,360000 EUR, Rozsah splatenia: 3 485,360000 EUR
Meno a priezvisko:  Omar Mohamed Altabib, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Vajanského 32/1967, Názov obce: Piešťany, PSČ: 921 01, Výška vkladu: 3 485,360000 EUR, Rozsah splatenia: 3 485,360000 EUR
VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 6 970,720000 EUR
ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 6 970,720000 EUR

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1