Obchodný vestník 209/2014 Obchodný register Deň vydania: 31.10.2014
Okresný súd Trnava - Zmena zápisov
R159884

ODDIEL: Sro
VLOŽKA ČÍSLO: 25754/T  
OBCHODNÉ MENO: MIHI servis s.r.o.
SÍDLO: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Hollého 745, Názov obce: Senica, PSČ: 905 01
IČO: 45 612 986
DEŇ ZÁPISU: 16.06.2010
PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným
PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI):  
1. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
2. sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu
3. sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb
4. organizovanie kultúrnych a iných spoločenských podujatí
5. prenájom hnuteľných vecí
6. prevádzkovanie zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciu
7. činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov
8. reklamné a marketingové služby
9. prevádzkovanie športových zariadení
10. čistiace a upratovacie služby
11. nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla
ŠTATUTÁRNY ORGÁN: KONATELIA
Meno a priezvisko: Mgr. Slávka Mihálová, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Sotinská 1345/27, Názov obce: Senica, PSČ: 905 01, Vznik funkcie: 16.06.2010
Meno a priezvisko:  Andrej Mihál, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Sotinská 1345/27, Názov obce: Senica, PSČ: 905 01, Vznik funkcie: 19.10.2014
Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Každý konateľ je oprávnený konať za spoločnosť samostatne.
SPOLOČNÍCI
Meno a priezvisko: Mgr. Slávka Mihálová, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Sotinská 1345/27, Názov obce: Senica, PSČ: 905 01, Výška vkladu: 5 100,000000 EUR (peňažný vklad) , Rozsah splatenia: 5 100,000000 EUR
Meno a priezvisko:  Andrej Mihál, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Sotinská 1345/27, Názov obce: Senica, PSČ: 905 01, Výška vkladu: 900,000000 EUR (peňažný vklad) , Rozsah splatenia: 900,000000 EUR
VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 6 000,000000 EUR
ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 6 000,000000 EUR
ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI  
INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI  
1. Na mimoriadnom valnom zhromaždení spoločnosti konanom dňa 23.12.2013 prišlo ku zmene: obchodného mena spoločnosti, sídla spoločnosti, predmetov činnosti spoločnosti, konateľov spoločnosti ako aj spoločníkov spoločnosti.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1