Obchodný vestník 209/2014 Obchodný register Deň vydania: 31.10.2014
Okresný súd Trnava - Zmena zápisov
R159883

ODDIEL: Sro
VLOŽKA ČÍSLO: 32888/T  
OBCHODNÉ MENO: Meoph s.r.o.
SÍDLO: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Pod Párovcami 1361, Názov obce: Piešťany, PSČ: 921 01
IČO: 36 798 371
DEŇ ZÁPISU: 29.06.2007
PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným
PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI):  
1. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/,
2. kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živností /veľkoobchod/,
3. sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti,
4. reklamná, propagačná a výstavnícka činnosť,
5. technicko-organizačné zabezpečenie kurzov, školení a seminárov v rozsahu voľnej živnosti,
6. podnikateľské poradenstvo v rozsahu voľnej živnosti,
7. administratívne, kopírovacie a rozmnožovacie práce,
8. servis a opravy zdravotníckych strojov, prístrojov a zariadení,
9. príprava a vypracovanie technických návrhov, grafické a kresličské práce
10. prípravné práce k realizácii stavby
11. uskutočňovanie stavieb a ich zmien
12. dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov
13. prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom
14. prenájom hnuteľných vecí
15. montáž vzduchotechnických zariadení (bez elektrického pripojenia)
16. faktoring a forfaiting
17. opracovanie drevenej hmoty a výroba komponentov z dreva
18. výroba stavebných prvkov z betónu
19. výroba strojov pre hospodárske odvetvia
20. organizovanie kultúrnych a iných spoločenských  podujatí
21. počítačové služby
22. finančný leasing
23. výroba výrobkov z plastov
24. činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov
25. služby súvisiace s počítačových spracovaním údajov
ŠTATUTÁRNY ORGÁN: KONATELIA
Meno a priezvisko:  Évi Istvánné, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Vas Gereben utca 31/B, Názov obce: Fót, PSČ: 2151, Štát: Maďarsko, Vznik funkcie: 01.10.2014
Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Konateľ koná v mene spoločnosti a za spoločnosť podpisuje samostatne.
SPOLOČNÍCI
Meno a priezvisko:  Évi Istvánné, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Vas Gereben utca 31/B, Názov obce: Fót, PSČ: 2151, Štát: Maďarsko, Výška vkladu: 6 640,000000 EUR, Rozsah splatenia: 6 640,000000 EUR
VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 6 640,000000 EUR
ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 6 640,000000 EUR
ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI  
INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI  
1. Spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou dňa 8.6.2007 v zmysle príslušných ustanovení z.č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník.  
2. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 04.11.2007.  

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1