Obchodný vestník 209/2014 Obchodný register Deň vydania: 31.10.2014
Okresný súd Trnava - Zmena zápisov
R159881

ODDIEL: Sro
VLOŽKA ČÍSLO: 34778/T  
OBCHODNÉ MENO: KEMA Stavebné materiály, s.r.o.
SÍDLO: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Zavarská 10/H/8023, Názov obce: Trnava, PSČ: 917 01
IČO: 36 797 014
DEŇ ZÁPISU: 27.06.2007
PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným
PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI):  
1. výroba polystyrénu, sádry, stavebných látok a stavebných hmôt,
2. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľnej živnosti ( maloobchod ),
3. kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti v rozsahu voľnej živnosti ( veľkoobchod ),
4. sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti,
5. nákup, predaj, prenájom motorových vozidiel,
6. nákup, predaj, prenájom priemyselného a spotrebného tovaru, strojov a zariadení,
7. prieskum trhu a verejnej mienky,
8. reklamná, propagačná, výstavnícka činnosť v rozsahu voľnej živnosti,
9. automatizované spracovanie dát,
10. poskytovanie software – predaj hotových programov na základe dohody s autorom,
11. prenájom nehnuteľností, bytov a nebytových priestorov s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom - upratovacie služby,
12. obstarávanie služieb spojených s prenájmom a správou nehnuteľností,
13. podnikateľské poradenstvo v rozsahu voľnej živnosti,
14. manažérska činnosť,
15. sprostredkovateľská činnosť v oblasti stavebníctva v rozsahu voľnej živnosti,
16. nákladná cestaná doprava vykonávaná cestnými nákladnými vozidlami, ktorých celková hmotnosť vrátane prípojného vozidla nepresiahne 3,5 tony,
ŠTATUTÁRNY ORGÁN: KONATEĽ
Meno a priezvisko:  Vojko Farič, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Rakičan, Panonska ulica 88, Názov obce: Murska Sobota, PSČ: 9501, Štát: Slovinská republika, Vznik funkcie: 15.04.2014
Meno a priezvisko:  Roman Čiček, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Renkovci 19 A, Názov obce: Turnišče, PSČ: 9224, Štát: Slovinská republika, Vznik funkcie: 29.09.2014
Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Konateľ koná v mene spoločnosti samostatne.
SPOLOČNÍCI
Obchodné meno: KEMA d.o.o., Sídlo: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Puconci 393, Názov obce: Puconci, PSČ: 9201, Štát: Slovinsko, Výška vkladu: 255 733,000000 EUR, Rozsah splatenia: 255 733,000000 EUR
VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 255 733,000000 EUR
ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 255 733,000000 EUR
ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI  
INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI  
1. Obchodná spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou zo dňa 17.4.2007, dodatkom č. 1 k zakladateľskej listine zo dňa 20.6.2007 a dodatkom č. 2 k zakladateľskej listine zo dňa 25.6.2007 v súlade s ust. §§ 57 ods. 3, 105 – 153 zák. č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník.
2. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 14.12.2009.
3. Rozhodnutie jediného spoločníka spoločnosti zo dňa 27.05.2013.
4. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 15.04.2014.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1