Obchodný vestník 209/2014 Obchodný register Deň vydania: 31.10.2014
Okresný súd Trnava - Zmena zápisov
R159880

ODDIEL: Sro
VLOŽKA ČÍSLO: 1027/T  
OBCHODNÉ MENO: HYKOZINK spol. s r.o.
SÍDLO: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Piešťanská 85, Názov obce: Veľké Kostoľany, PSČ: 922 07
IČO: 34 116 851
DEŇ ZÁPISU: 28.02.1995
PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným
PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI):  
1. nákup a predaj spotrebného a priemyselného tovaru za účelom jeho ďalšieho predaja a predaj
2. sprostredkovateľská činnosť
3. kovovýroba
4. galvanické pokovovanie
5. výroba vysokotlakových hadíc a rýchlospojok
ŠTATUTÁRNY ORGÁN: KONATEĽ
Meno a priezvisko:  Michal Podolan, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Družstevná 501/50, Názov obce: Veľké Kostoľany, PSČ: 922 07, Vznik funkcie: 30.09.2014
Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: V mene spoločnosti koná konateľ samostatne.
SPOLOČNÍCI
Meno a priezvisko:  Michal Podolan, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Družstevná 501/50, Názov obce: Veľké Kostoľany, PSČ: 922 07, Výška vkladu: 6 673,000000 EUR, Rozsah splatenia: 6 673,000000 EUR
VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 6 673,000000 EUR
ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 6 673,000000 EUR
ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI  
INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI  
1. Spoločnosť bola založená spoločenskou zmluvou o založení spoločnosti s ručením obmedzeným dňa 3.1.1995 v zmysle §§ 56 - 75 a § 105 a nasl. Zák. č. 513/91 Zb. v znení ďalších zmien a doplnkov.  
Stary spis: S.r.o.   3061
2. Zmluva o prevode obchodného podielu zo dňa  21.05.1998.
3. Prispôsobenie spoločenskej zmluvy zákonu č.  11/98 Z.z. dodatkom č. 1 zo dňa 17.07.1998.  
Zmena sídla spoločnosti z: Veľké Kostoľany,  ul. Československej armády - Tabačiareň na:  Piešťanská ul. - Tabačiareň, Veľké Kostoľany.
4. Zmluva o prevode obchodného podielu zo dňa 26.05.1999.
Dodatok k spoločenskej zmluve č. 2 zo dňa 26.05.1999.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1