Obchodný vestník 209/2014 Obchodný register Deň vydania: 31.10.2014
Okresný súd Trnava - Zmena zápisov
R159879

ODDIEL: Sro
VLOŽKA ČÍSLO: 33099/T  
OBCHODNÉ MENO: HS Consulting s.r.o.- v likvidácii
SÍDLO: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Nešporova 1007/7, Názov obce: Šaľa, PSČ: 927 01
IČO: 47 506 458
DEŇ ZÁPISU: 01.11.2013
PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným
PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI):  
1. Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
2. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu
3. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb
4. Reklamné a marketingové služby
5. Cˇinnostˇ podnikatelˇských, organizacˇných a ekonomických poradcov
6. Prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom
7. Prenájom hnuteľných vecí
8. Administratívne služby
9. Dopravná zdravotná služba
10. Prevádzkovanie jaslí
11. Prevádzkovanie vodnej záchrannej služby
12. Poskytovanie sociálnych služieb
13. Poskytovanie krátkodobej pomoci pri opatere detí a starších osôb
14. Finančný leasing
15. Poskytovanie úverov alebo pôžičiek z peňažných zdrojov získaných výlučne bez verejnej výzvy a bez verejnej ponuky majetkových hodnôt
16. Sprostredkovanie poskytovania úverov alebo pôžičiek z peňažných zdrojov získaných výlučne bez verejnej výzvy a bez verejnej ponuky majetkových hodnôt
17. Faktoring a forfaiting
ŠTATUTÁRNY ORGÁN: KONATEĽ
Meno a priezvisko:  Helena Štrebová, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Nešporova 1007/7, Názov obce: Šaľa, PSČ: 927 01, Vznik funkcie: 01.11.2013
Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: V mene spoločnosti koná konateľ samostatne.
SPOLOČNÍCI
Meno a priezvisko:  Helena Štrebová, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Nešporova 1007/7, Názov obce: Šaľa, PSČ: 927 01, Výška vkladu: 5 000,000000 EUR (peňažný vklad) , Rozsah splatenia: 5 000,000000 EUR
VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 5 000,000000 EUR
ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 5 000,000000 EUR
ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI  
VSTUP DO LIKVIDÁCIE
Dátum vstupu do likvidácie: 15.10.2014
Rozhodnutím jediného spoločníka vstupuje spoločnosť do likvidácie dňa 15.10.2014
LIKVIDÁTOR  
Obchodné meno: TAXA,s.r.o., Sídlo: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Námestie Svätej Trojice 897/3, Názov obce: Šaľa, PSČ: 927 01, IČO: 47 474 131, Vznik funkcie: 15.10.2014, Zastupca: Meno a priezvisko: Bc.,Mgr. Mikuláš Blaško, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): č.d. 491, Názov obce: Andovce, PSČ: 941 23, Vznik funkcie: 15.10.2014
Obchodné meno: TAXA,s.r.o., Sídlo: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Námestie Svätej Trojice 897/3, Názov obce: Šaľa, PSČ: 927 01, IČO: 47 474 131, Vznik funkcie: 15.10.2014, Zastupca: Meno a priezvisko:  Anna Bóriková, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): č.d. 963, Názov obce: Diakovce, PSČ: 925 81, Vznik funkcie: 15.10.2014
SPÔSOB KONANIA LIKVIDÁTORA V MENE SPOLOČNOSTI:  
Likvidátor koná v mene spoločnosti samostatne.

V mene likvidátora koná a podpisuje každý konateľ  samostatne.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1