Obchodný vestník 209/2014 Obchodný register Deň vydania: 31.10.2014
Okresný súd Trnava - Zmena zápisov
R159878

ODDIEL: Sro
VLOŽKA ČÍSLO: 14811/T  
OBCHODNÉ MENO: HALLAR, spol. s r.o.
SÍDLO: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Záhradná 554/20, Názov obce: Cífer, PSČ: 919 43
IČO: 36 260 304
DEŇ ZÁPISU: 14.04.2004
PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným
PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI):  
1. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľnej živnosti
2. kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľnej živnosti
3. sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti
ŠTATUTÁRNY ORGÁN: KONATELIA
Meno a priezvisko: Ing. Ján Bušovský, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Záhradná 554/20, Názov obce: Cífer, PSČ: 919 43, Vznik funkcie: 14.04.2004
Meno a priezvisko: Mgr. Blanka Sanitriková, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Záhradná 554/20, Názov obce: Cífer, PSČ: 919 43, Vznik funkcie: 26.09.2014
Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: samostatne
SPOLOČNÍCI
Meno a priezvisko: Ing. Ján Bušovský, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Záhradná 554/20, Názov obce: Cífer, PSČ: 919 43, Výška vkladu: 6 972,000000 EUR, Rozsah splatenia: 6 972,000000 EUR
VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 6 972,000000 EUR
ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 6 972,000000 EUR

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1