Obchodný vestník 209/2014 Obchodný register Deň vydania: 31.10.2014
Okresný súd Trnava - Nové zápisy
R159869

ODDIEL: Sro
VLOŽKA ČÍSLO: 35041/T  
OBCHODNÉ MENO: Rehamed Piešťany s.r.o.
SÍDLO: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Meštianska 14, Názov obce: Piešťany, PSČ: 921 01
IČO: 47 947 756
DEŇ ZÁPISU: 29.10.2014
PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným
PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI):  
1. Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
2. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu
3. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb
4. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby
5. Počítačové služby
6. Služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov
7. Vydavateľská činnosť
8. Prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom
9. Prenájom hnuteľných vecí
10. Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov
11. Vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti
12. Dopravná zdravotná služba
13. Organizovanie kultúrnych a iných spoločenských podujatí
14. Prevádzkovanie zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciu
15. Reklamné a marketingové služby
16. Výskum a vývoj v oblasti prírodných a technických vied
17. Výskum a vývoj v oblasti spoločenských a humanitných vied
18. Prieskum trhu a verejnej mienky
ŠTATUTÁRNY ORGÁN: KONATEĽ
Meno a priezvisko: MUDr. Ján Mašán, PhD., Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Meštianska 14, Názov obce: Piešťany, PSČ: 921 01, Vznik funkcie: 29.10.2014
Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: V mene spoločnosti koná každý konateľ samostatne.
SPOLOČNÍCI
Meno a priezvisko: MUDr. Ján Mašán, PhD., Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Meštianska 14, Názov obce: Piešťany, PSČ: 921 01, Výška vkladu: 5 000,000000 EUR (peňažný vklad) , Rozsah splatenia: 5 000,000000 EUR
VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 5 000,000000 EUR
ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 5 000,000000 EUR

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1