Obchodný vestník 209/2014 Obchodný register Deň vydania: 31.10.2014
Okresný súd Trnava - Nové zápisy
R159866

ODDIEL: Sro
VLOŽKA ČÍSLO: 35045/T  
OBCHODNÉ MENO: Dudáková, s.r.o.
SÍDLO: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Vajanského 6717/7, Názov obce: Trnava, PSČ: 917 01
IČO: 47 942 819
DEŇ ZÁPISU: 29.10.2014
PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným
PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI):  
1. činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov
2. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod), alebo na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľnej živnosti.
3. sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu
4. sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb
5. sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby
6. prenájom hnuteľných vecí
7. vydavateľská činnosť
8. reklamné a marketingové služby
9. administratívne služby
10. vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti
11. počítačové služby
12. služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov
13. prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom
14. prieskum trhu a verejnej mienky
15. kuriérske služby
16. baliace činnosti, manipulácia s tovarom
17. fotografické služby
ŠTATUTÁRNY ORGÁN: KONATELIA
Meno a priezvisko:  Helena Dudáková, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Vajanského 6717/7, Názov obce: Trnava, PSČ: 917 01, Vznik funkcie: 29.10.2014
Meno a priezvisko:  Katarína Kruteková, MBA, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Čajkovského 5797/53, Názov obce: Trnava, PSČ: 917 01, Vznik funkcie: 29.10.2014
Meno a priezvisko: Mgr. Lucia Dobrotková, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Hlavná 16/41, Názov obce: Trnava, PSČ: 917 01, Vznik funkcie: 29.10.2014
Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Za spoločnosť koná každý konateľ samostatne a podpisuje sa tak, že k vytlačenému alebo akýmkoľvek spôsobom napísanému názvu spoločnosti pripojí svoj vlastnoručný podpis.
SPOLOČNÍCI
Meno a priezvisko:  Helena Dudáková, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Vajanského 6717/7, Názov obce: Trnava, PSČ: 917 01, Výška vkladu: 2 500,000000 EUR (peňažný vklad) , Rozsah splatenia: 2 500,000000 EUR
Meno a priezvisko:  Katarína Kruteková, MBA, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Čajkovského 5797/53, Názov obce: Trnava, PSČ: 917 01, Výška vkladu: 1 250,000000 EUR (peňažný vklad) , Rozsah splatenia: 1 250,000000 EUR
Meno a priezvisko: Mgr. Lucia Dobrotková, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Hlavná 16/41, Názov obce: Trnava, PSČ: 917 01, Výška vkladu: 1 250,000000 EUR (peňažný vklad) , Rozsah splatenia: 1 250,000000 EUR
VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 5 000,000000 EUR
ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 5 000,000000 EUR

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1