Obchodný vestník 209/2014 Obchodný register Deň vydania: 31.10.2014
Okresný súd Trenčín - Zmena zápisov
R159842

ODDIEL: Sro
VLOŽKA ČÍSLO: 18255/R  
OBCHODNÉ MENO: varga projekt s.r.o.
SÍDLO: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): M.R. Štefánika 198/108, Názov obce: Dolné Vestenice, PSČ: 972 23
IČO: 36 833 738
DEŇ ZÁPISU: 15.09.2007
PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným
PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI):  
1. propagačná a reklamná činnosť
2. administratívne práce v stavebníctva - vybavovanie stavebných povolení, vybavovanie kolaudačných rozhodnutí
3. návrhy interiérov
4. montáž bytových doplnkov
5. projektovanie stavieb - pozemné stavby
6. poradenská činnosť v stavebníctve
7. maloobchod v rozsahu voľnej živnosti
8. veľkoobchod v rozsahu voľnej živnosti
9. sprostredkovanie obchodu v rozsahu voľnej živnosti
ŠTATUTÁRNY ORGÁN: KONATEĽ
Meno a priezvisko: Ing. Ľubomír Varga, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): M. R. Štefánika 198/108, Názov obce: Dolné Vestenice, PSČ: 972 23, Vznik funkcie: 15.09.2007
Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: samostatne
SPOLOČNÍCI
Meno a priezvisko: Ing. Ľubomír Varga, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): M. R. Štefánika 198/108, Názov obce: Dolné Vestenice, PSČ: 972 23, Výška vkladu: 6 639,000000 EUR, Rozsah splatenia: 6 639,000000 EUR
VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 6 639,000000 EUR
ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 6 639,000000 EUR

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1