Obchodný vestník 209/2014 Obchodný register Deň vydania: 31.10.2014
Okresný súd Trenčín - Zmena zápisov
R159841

ODDIEL: Sro
VLOŽKA ČÍSLO: 292/R  
OBCHODNÉ MENO: SUNLUM, spoločnosť s ručením obmedzeným v likvidácii
SÍDLO: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Bratislavská 40, Názov obce: Trenčín, PSČ: 911 05
IČO: 34 107 533
DEŇ ZÁPISU: 12.09.1994
PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným
PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI):  
1. sprostredkovanie obchodu
2. maloobchod a veľkoobchod v rámci voľných  ohlasovacích živností
3. maloobchod mimo riadnej predajne - palivo
4. prenájom nehnuteľností
5. výskum trhu
ŠTATUTÁRNY ORGÁN: KONATELIA
Meno a priezvisko: Ing. Igor Polaško, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Orechovská 43, Názov obce: Trenčín
Meno a priezvisko: Ing. Jaroslav Mikuš, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Žabinská 26, Názov obce: Trenčín
Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Menom spoločnosti konajú konatelia, každý  samostatne.
SPOLOČNÍCI
Meno a priezvisko:  Helena Drábová, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Staničná 597, Názov obce: Trenčianska Turná, Výška vkladu: 995,817567 EUR (peňažný vklad) , Rozsah splatenia: 995,817567 EUR
Meno a priezvisko: Ing. Igor Polaško, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Orechovská 43, Názov obce: Trenčín, Výška vkladu: 2 821,483105 EUR, Rozsah splatenia: 2 821,483105 EUR
Meno a priezvisko: Ing. Jaroslav Mikuš, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Žabinská 26, Názov obce: Trenčín, Výška vkladu: 2 821,483105 EUR, Rozsah splatenia: 2 821,483105 EUR
VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 6 638,783777 EUR
ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI  
VSTUP DO LIKVIDÁCIE
Dátum vstupu do likvidácie: 09.10.2014
LIKVIDÁTOR  
Meno a priezvisko: Mgr. Michal Urban, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Šafáriková 12/2741, Názov obce: Trenčín, PSČ: 911 08, Vznik funkcie: 09.10.2014
SPÔSOB KONANIA LIKVIDÁTORA V MENE SPOLOČNOSTI:  
Likvidátor koná v mene spoločnosti samostatne.
INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI  
1. Spoločnosť bola založená spoločenskou zmluvou  zo dňa 1.7.1994 a jej dodatkom zo dňa  24.8.1994 podľa § 56-75 a § 105-153 zákona  č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.

Stary spis: S.r.o.   1630
2. Valné zhromaždenie dňa 10.07.1997 schválilo dodatok č. 2 k spoločenskej zmluve.  
3. Dodatok č. 3 k spoločenskej zmluve schválený valným zhromaždením dňa 11.6.1998.  

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1