Obchodný vestník 209/2014 Obchodný register Deň vydania: 31.10.2014
Okresný súd Trenčín - Zmena zápisov
R159840

ODDIEL: Sro
VLOŽKA ČÍSLO: 27113/R  
OBCHODNÉ MENO: STAT-KON  s. r. o.
SÍDLO: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Cintorínska 980/11, Názov obce: Trenčín, PSČ: 911 01
IČO: 46 864 784
DEŇ ZÁPISU: 18.10.2012
PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným
PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI):  
1. Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
2. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu
3. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb
4. Prenájom nehnuteľnosti spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom
5. Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov
6. Uskutočňovanie stavieb a ich zmien
7. Administratívne služby
8. Služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov
9. Reklamné a marketingové služby
10. Prenájom hnuteľných vecí
11. Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov
12. Organizovanie kultúrnych a iných spoločenských podujatí
13. Vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti
14. Vypracovanie dokumentácie a projektu jednoduchých stavieb, drobných stavieb a zmien týchto stavieb
15. Výkon činnosti vedenia uskutočňovania stavieb na individuálnu rekreáciu, prízemných stavieb a stavieb zariadenia staveniska, ak ich zastavaná plocha nepresahuje 300 m2 a výšku 15 m, drobných stavieb a ich zmien
16. Sprostredkovanie predaja, prenájmu a kúpy nehnuteľností (realitná činnosť)
17. Autorizovaný stavebný inžinier v kategórii : Inžinier pre statiku stavieb
ŠTATUTÁRNY ORGÁN: KONATELIA
Meno a priezvisko: Ing. Juraj Letko, Bydlisko: Názov obce: Trenčianske Stankovce 549, PSČ: 913 11, Vznik funkcie: 18.10.2012
Meno a priezvisko: Ing. Marek Mallo, Bydlisko: Názov obce: Borčice 174, PSČ: 018 53, Vznik funkcie: 18.10.2012
Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: V mene spoločnosti koná a podpisuje každý konateľ samostatne.  
SPOLOČNÍCI
Meno a priezvisko: Ing. Juraj Letko, Bydlisko: Názov obce: Trenčianske Stankovce 549, PSČ: 913 11, Výška vkladu: 2 500,000000 EUR (peňažný vklad) , Rozsah splatenia: 2 500,000000 EUR
Meno a priezvisko: Ing. Marek Mallo, Bydlisko: Názov obce: Borčice 174, PSČ: 018 53, Výška vkladu: 2 500,000000 EUR (peňažný vklad) , Rozsah splatenia: 2 500,000000 EUR
VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 5 000,000000 EUR
ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 5 000,000000 EUR

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1