Obchodný vestník 209/2014 Obchodný register Deň vydania: 31.10.2014
Okresný súd Trenčín - Zmena zápisov
R159838

ODDIEL: Sro
VLOŽKA ČÍSLO: 22108/R  
OBCHODNÉ MENO: SOLARPARK VÝCHOD, s. r. o. v likvidácii
SÍDLO: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Lehotská 976, Názov obce: Nováky, PSČ: 972 71
IČO: 44 975 074
DEŇ ZÁPISU: 25.09.2009
PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným
PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI):  
1. maloobchod, veľkoobchod
2. sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu
ŠTATUTÁRNY ORGÁN: KONATELIA
Meno a priezvisko: Ing. Erika Benová, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): I. Bukovčana 833/27, Názov obce: Prievidza, PSČ: 971 01, Vznik funkcie: 25.09.2009
Meno a priezvisko: Ing. Ján Halaška, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Velvarská 1318/15, Názov obce: Bojnice, PSČ: 972 01, Vznik funkcie: 25.09.2009
Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Konatelia konajú v mene a podpisujú v mene spoločnosti spoločne.
SPOLOČNÍCI
Meno a priezvisko: Ing. Erika Benová, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): I. Bukovčana 833/27, Názov obce: Prievidza, PSČ: 971 01, Výška vkladu: 1 750,000000 EUR, Rozsah splatenia: 1 750,000000 EUR
Obchodné meno: ARÉNA MARKETING Prievidza s.r.o., Sídlo: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Lehotská 976, Názov obce: Nováky, PSČ: 972 71, Výška vkladu: 3 250,000000 EUR, Rozsah splatenia: 3 250,000000 EUR
VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 5 000,000000 EUR
ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 5 000,000000 EUR
ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI  
VSTUP DO LIKVIDÁCIE
Dátum vstupu do likvidácie: 15.10.2014
LIKVIDÁTOR  
Meno a priezvisko: Ing. Miloslav Beno, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Melčice 158, Názov obce: Melčice-Lieskové, PSČ: 913 05, Vznik funkcie: 15.10.2014
SPÔSOB KONANIA LIKVIDÁTORA V MENE SPOLOČNOSTI:  
Likvidátor, koná v mene spoločnosti samostatne.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1