Obchodný vestník 209/2014 Obchodný register Deň vydania: 31.10.2014
Okresný súd Trenčín - Zmena zápisov
R159836

ODDIEL: Sro
VLOŽKA ČÍSLO: 12562/R  
OBCHODNÉ MENO: SLOOBAL spol. s r.o.
SÍDLO: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Mnešická 1713/42, Názov obce: Nové Mesto nad Váhom, PSČ: 915 01
IČO: 36 317 594
DEŇ ZÁPISU: 29.03.2001
PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným
PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI):  
1. výroba kovových a plastových obalov a uzatváracích viečok
2. výroba strojov a zariadení pre všeobecné účely
3. výroba obrábacích strojov
4. maloobchodná činnosť v rozsahu voľnej živnosti
5. veľkoobchodná činnosť v rozsahu voľnej živnosti
6. sprostredkovateľská činnosť
7. poradenská a konzultačná činnosť v oblasti poľnohospodárskeho, potravinárskeho a strojárskeho priemyslu
8. reklamné činnosti
9. spracovanie potravinárskych výrobkov v rozsahu voľnej živnosti
10. výroba ovocných a zeleninových nápojov
ŠTATUTÁRNY ORGÁN: KONATELIA
Meno a priezvisko: Ing. Ján Gučík, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Mnešická 42, Názov obce: Nové Mesto nad Váhom, PSČ: 915 01, Vznik funkcie: 29.03.2001
Meno a priezvisko:  Alena Gúčiková, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Mnešická 42, Názov obce: Nové Mesto nad Váhom, PSČ: 915 01, Vznik funkcie: 17.10.2014
Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Každý z konateľov za spoločnosť vo všetkých veciach samsotatne.
SPOLOČNÍCI
Meno a priezvisko: Ing. Ján Gučík, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Mnešická 42, Názov obce: Nové Mesto nad Váhom, PSČ: 915 01, Výška vkladu: 3 500,000000 EUR, Rozsah splatenia: 3 500,000000 EUR
Meno a priezvisko:  Alena Gúčiková, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Mnešická 42, Názov obce: Nové Mesto nad Váhom, PSČ: 915 01, Výška vkladu: 3 500,000000 EUR, Rozsah splatenia: 3 500,000000 EUR
VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 7 000,000000 EUR
ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 7 000,000000 EUR
ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI  
INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI  
1. Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 10.1.2001 podľa § 105 a nasl. Zák.č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1