Obchodný vestník 209/2014 Obchodný register Deň vydania: 31.10.2014
Okresný súd Trenčín - Zmena zápisov
R159835

ODDIEL: Sro
VLOŽKA ČÍSLO: 29595/R  
OBCHODNÉ MENO: SIEŇ AUKCIÍ GALÉRIA MEDEA, s.r.o.
SÍDLO: Názov obce: Beckov 361, PSČ: 916 38
IČO: 46 736 921
DEŇ ZÁPISU: 04.07.2012
PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným
PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI):  
1. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
2. sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu
3. sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb
4. sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby
5. reklamné a marketingové služby
6. vydavateľská činnosť
7. kancelárske a sekretárske práce
8. činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov
9. faktoring a forfaiting
10. finančný leasing
11. prieskum trhu a verejnej mienky
12. organizovanie kultúrnych a iných spoločenských podujatí
13. organizovanie kurzov, školení a seminárov
14. prípravné práce pre stavbu
15. inžinierska činnosť
16. prenájom hnuteľných vecí
17. výroba výrobkov z betónu, cementu a sadry
18. uskutočňovanie stavieb a ich zmien
ŠTATUTÁRNY ORGÁN: KONATEĽ
Meno a priezvisko:  Sándor-Huba Balázs, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Str. Cugir nr. 8A ap. 10, Názov obce: Mun. Tirgu Mures Jud. Mures, Štát: Rumunsko, Vznik funkcie: 09.10.2014
Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Konateľ je oprávnený konať a podpisovať menom spoločnosti samostatne.
SPOLOČNÍCI
Meno a priezvisko:  Sándor-Huba Balázs, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Str. Cugir nr. 8A ap.10, Názov obce: Mun. Tirgu Mures Jud. Mures, Štát: Rumunsko, Výška vkladu: 5 000,000000 EUR (peňažný vklad) , Rozsah splatenia: 5 000,000000 EUR
VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 5 000,000000 EUR
ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 5 000,000000 EUR
ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI  
INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI  
1. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 02.07.2013.  

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1