Obchodný vestník 209/2014 Obchodný register Deň vydania: 31.10.2014
Okresný súd Trenčín - Zmena zápisov
R159833

ODDIEL: Sro
VLOŽKA ČÍSLO: 22123/R  
OBCHODNÉ MENO: RACING MOTO SHOP s. r. o.
SÍDLO: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Gen. M. R. Štefánika 6670/19, Názov obce: Trenčín, PSČ: 911 01
IČO: 44 969 902
DEŇ ZÁPISU: 30.09.2009
PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným
PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI):  
1. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
2. sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu
3. sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb
4. sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby
5. skladovanie
6. reklamné a marketingové služby
7. činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov
8. kúpa a predaj nových a ojazdených motorových vozidiel
ŠTATUTÁRNY ORGÁN: KONATELIA
Meno a priezvisko:  Stanislav Klas, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Podjavorinskej 76/19, Názov obce: Trenčín, PSČ: 911 05, Vznik funkcie: 30.09.2009
Meno a priezvisko:  Rastislav Červeňan, Bydlisko: Názov obce: Mníchova Lehota 313, PSČ: 913 21, Vznik funkcie: 30.09.2009
Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Konateľ koná v mene spoločnosti vo všetkých veciach samostatne.
SPOLOČNÍCI
Meno a priezvisko:  Stanislav Klas, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Podjavorinskej 76/19, Názov obce: Trenčín, PSČ: 911 05, Výška vkladu: 5 100,000000 EUR, Rozsah splatenia: 5 100,000000 EUR
Meno a priezvisko:  Rastislav Červeňan, Bydlisko: Názov obce: Mníchova Lehota 313, PSČ: 913 21, Výška vkladu: 4 900,000000 EUR, Rozsah splatenia: 4 900,000000 EUR
VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 10 000,000000 EUR
ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 10 000,000000 EUR

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1