Obchodný vestník 209/2014 Obchodný register Deň vydania: 31.10.2014
Okresný súd Trenčín - Zmena zápisov
R159832

ODDIEL: Sro
VLOŽKA ČÍSLO: 21573/R  
OBCHODNÉ MENO: ODIN SECURITY s. r. o.
SÍDLO: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): ulica Čsl. armády 12/74, Názov obce: Nové Mesto nad Váhom, PSČ: 915 01
IČO: 36 863 131
DEŇ ZÁPISU: 25.04.2009
PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným
PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI):  
1. prevádzkovanie strážnej služby v rozsahu § 3 písm. a) až h) zákona o súkromnej bezpečnosti
2. poskytovanie služieb informátora
3. činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov
4. reklamné a marketingové služby
ŠTATUTÁRNY ORGÁN: KONATEĽ
Meno a priezvisko:  Mária Zimermanová, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Žilinská 12/648, Názov obce: Trenčín, PSČ: 911 01, Vznik funkcie: 25.04.2009
Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: V mene spoločnosti koná konateľ samostatne.
SPOLOČNÍCI
Meno a priezvisko:  Mária Zimermanová, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Žilinská 12/648, Názov obce: Trenčín, PSČ: 911 01, Výška vkladu: 6 640,000000 EUR (peňažný vklad) , Rozsah splatenia: 6 640,000000 EUR
VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 6 640,000000 EUR
ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 6 640,000000 EUR

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1