Obchodný vestník 209/2014 Obchodný register Deň vydania: 31.10.2014
Okresný súd Trenčín - Zmena zápisov
R159831

ODDIEL: Sro
VLOŽKA ČÍSLO: 16467/R  
OBCHODNÉ MENO: OČTK, s.r.o.
SÍDLO: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Trenčianska cesta 647/24, Názov obce: Bánovce nad Bebravou, PSČ: 957 01
IČO: 36 351 601
DEŇ ZÁPISU: 16.02.2006
PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným
PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI):  
1. kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľných živností
2. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľných živností
3. sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľných živností
4. poradenská a konzultačná činnosť v rozsahu voľných živností
5. ubytovacie služby v rozsahu voľných živností
6. činnosť ekonomických a organizačných poradcov
7. vedenie účtovníctva
8. kancelárske a sekretárske služby (vrátane kopírovacích a rozmnožovacích služieb)
9. prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb
10. prenájom strojov, prístrojov a zariadení
11. upratovacie práce, čistenie budov
12. faktoring a forfaiting
13. záložne
14. špedičná činnosť, poskytovanie služieb colnej deklarácie, zabezpečenie colného dlhu zárukou
15. podnikanie v oblasti nakladania s odpadmi s výnimkou nebezpečných odpadov
16. nákladná cestná doprava vozidlami do celkovej hmotnosti 3,5 t vrátane prípojného vozidla
17. nepravidelná neverejná preprava osôb motorovými vozidlami, ktorých obsaditeľnosť nepresahuje 9 miest vrátane vodiča (mimo taxislužby)
18. prenájom motorových vozidiel
19. reklamné činnosti, výroba, zabezpečenie a sprostredkovanie reklamy
20. videoslužba, výroba audio a videozáznamov, požičiavanie videa
21. poskytovanie internetových služieb
22. poradenská služba a dodávanie programového vybavenia počítača (software)
23. spracovanie údajov
24. výroba odevov a odevných doplnkov
25. výroba, úprava, spriadanie textilných vlákien
26. demolácie, zemné práce, prípravné práce pre stavbu
27. výroba zámkovej dlažby
28. výroba a spracovanie plastových výrobkov
29. organizovanie kultúrnych a spoločenských podujatí, kurzov, seminárov a školení v rozsahu voľných živností
30. predaj nápojov na priamu konzumáciu
31. predaj tepelne rýchlo upravovaných mäsových výrobkov, obvyklých príloh a bezmäsitých jedál na priamu konzumáciu
32. finančný a operatívny leasing
ŠTATUTÁRNY ORGÁN: KONATEĽ
Meno a priezvisko:  Ľuboš Kráľ, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Nám. slobody 16/18, Názov obce: Nové Mesto nad Váhom, PSČ: 915 01, Vznik funkcie: 30.09.2014
Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Konateľ spoločnosti koná v mene spoločnosti samostatne a podpisuje sa tak, že k napísanému alebo vytlačenému názvu spoločnosti pripojí svoj vlastnoručný podpis.
SPOLOČNÍCI
Meno a priezvisko:  Ľuboš Kráľ, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Nám. slobody 16/18, Názov obce: Nové Mesto nad Váhom, PSČ: 915 01, Výška vkladu: 6 639,000000 EUR, Rozsah splatenia: 6 639,000000 EUR
VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 6 639,000000 EUR
ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 6 639,000000 EUR

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1