Obchodný vestník 209/2014 Obchodný register Deň vydania: 31.10.2014
Okresný súd Trenčín - Zmena zápisov
R159830

ODDIEL: Sro
VLOŽKA ČÍSLO: 27958/R  
OBCHODNÉ MENO: MVE Trenčín s.r.o.
SÍDLO: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Trenčianske Biskupice 7051, Názov obce: Trenčín, PSČ: 911 04
IČO: 47 062 801
DEŇ ZÁPISU: 29.03.2013
PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným
PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI):  
1. Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
2. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu
3. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb
4. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby
5. Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov
6. Čistiace a upratovacie služby
7. Výskum a vývoj v oblasti prírodných a technických vied
8. Informatívne testovanie, meranie, analýzy a kontroly
9. Výskum a vývoj v oblasti obnoviteľných zdrojov energie
10. Poradenská a konzultačná činnosť v oblasti obnoviteľných zdrojov
11. Vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti
12. výroba a dodávka elektriny zariadeniami na výrobu elektriny s celkovým inštalovaným výkonom do 1 MW vrátane
ŠTATUTÁRNY ORGÁN: KONATELIA
Meno a priezvisko: Ing. Anton Kramárik, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): 9.mája 628/9, Názov obce: Nemšová, PSČ: 914 41, Vznik funkcie: 29.03.2013
Meno a priezvisko:  František Mikuš, Bydlisko: Názov obce: Preseľany 188, PSČ: 956 12, Vznik funkcie: 29.03.2013
Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: V mene spoločnosti konajú a podpisujú konatelia spoločnosti spoločne.
SPOLOČNÍCI
Obchodné meno: ENERGO - AQUA a.s., Sídlo: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Trenčianske Biskupice 7051, Názov obce: Trenčín, PSČ: 911 04, Výška vkladu: 3 469 170,000000 EUR, Rozsah splatenia: 3 469 170,000000 EUR
VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 3 469 170,000000 EUR
ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 3 469 170,000000 EUR

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1