Obchodný vestník 209/2014 Obchodný register Deň vydania: 31.10.2014
Okresný súd Trenčín - Zmena zápisov
R159829

ODDIEL: Sro
VLOŽKA ČÍSLO: 17525/R  
OBCHODNÉ MENO: MAURIT, s.r.o.
SÍDLO: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Tajovského 225/8, Názov obce: Dubnica nad Váhom, PSČ: 018 41
IČO: 36 739 022
DEŇ ZÁPISU: 14.02.2007
PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným
PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI):  
1. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľnej živnosti
2. kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľnej živnosti
3. vedenie účtovníctva
4. spracovanie internetových prezentácií- internetové stránky
5. reklamná a propagačná činnosť
6. prenájom strojov, prístrojov a zariadení
7. kancelárske a sekretárske služby (vrátane kopírovacích služieb)
8. automatizované spracovanie dát
9. vydávanie periodických a neperiodických publikácií
10. prieskum trhu a verejnej mienky
11. sprostredkovanie obchodu, výroby a služieb v rozsahu voľných živností
12. výroba, montáž, údržba elektrických zariadení
13. poradenská služba k technickému vybaveniu počítača (hardware)
14. poradenská služba a dodávanie programového vybavenia počítača (software) so súhlasom autora
15. poskytovanie dátových služieb- internetová čitáreň
16. služby súvisiace s databázami
17. prekladateľské a tlmočnícke služby
18. prenájom motorových vozidiel
19. nakladanie s výsledkami tvorivej činnosti so súhlasom autora
20. školiaca a poradenská činnosť v oblasti výpočtovej techniky a informatiky
21. fotografické služby
22. organizovanie vzdelávacích, kultúrnych, spoločenských a športových podujatí, kurzov a školení
23. návrh a inštalácia softwarových systémov a sietí
ŠTATUTÁRNY ORGÁN: KONATEĽ
Meno a priezvisko: Ing. Ľuboš Magát, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Partizanska 1281/13, Názov obce: Dubnica nad Váhom, PSČ: 018 41, Vznik funkcie: 14.02.2007
Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Za spoločnosť koná a podpisuje konateľ samostatne.
SPOLOČNÍCI
Meno a priezvisko: Ing. Ľuboš Magát, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Partizánska 1281/13, Názov obce: Dubnica nad Váhom, PSČ: 018 41, Výška vkladu: 6 639,000000 EUR, Rozsah splatenia: 6 639,000000 EUR
VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 6 639,000000 EUR
ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 6 639,000000 EUR

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1