Obchodný vestník 209/2014 Obchodný register Deň vydania: 31.10.2014
Okresný súd Trenčín - Zmena zápisov
R159828

ODDIEL: Sro
VLOŽKA ČÍSLO: 14012/R  
OBCHODNÉ MENO: Inštitút odborného vzdelávania, s. r. o.
SÍDLO: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Terézie Vansovej 1055, Názov obce: Púchov, PSČ: 020 01
IČO: 36 330 086
DEŇ ZÁPISU: 19.08.2003
PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným
PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI):  
1. sprostredkovateľské služby v rozsahu voľných živností
2. služby v oblasti reklamy
3. poradenské služby v rozsahu voľných živností
4. veľkoobchod v rozsahu voľných živností
5. maloobchod v rozsahu voľných živností
6. automatizované spracovanie dát
7. organizovanie a prevádzkovanie kurzov a školení v rozsahu voľných živností
8. činnosť agentúry dočasného zamestnávania
ŠTATUTÁRNY ORGÁN: KONATELIA
Meno a priezvisko: Ing. Miroslav Útlý, Bydlisko: Názov obce: Nimnica 247, PSČ: 020 71, Vznik funkcie: 09.07.2008
Meno a priezvisko: Mgr. Miroslav Sojčák, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Novonosická 1648/119, Názov obce: Púchov-Horné Kočkovce, PSČ: 020 01, Vznik funkcie: 09.07.2008
Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Konateľ koná v mene spoločnosti samostatne.
SPOLOČNÍCI
Meno a priezvisko: Ing. Miroslav Útly, Bydlisko: Názov obce: Nimnica 247, PSČ: 020 71, Výška vkladu: 1 096,000000 EUR, Rozsah splatenia: 1 096,000000 EUR
Obchodné meno: TENDERLIGHT LIMITED, Sídlo: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Menadrou,4, GALA TOWER , Názov obce: Nikózia, PSČ: 1066, Štát: Cyperská republika, Výška vkladu: 5 544,000000 EUR, Rozsah splatenia: 5 544,000000 EUR
VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 6 640,000000 EUR
ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 6 640,000000 EUR
ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI  
INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI  
1. Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 14.7.2003 podľa § 105 a nasl. Zák. č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.  

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1