Obchodný vestník 209/2014 Obchodný register Deň vydania: 31.10.2014
Okresný súd Trenčín - Zmena zápisov
R159827

ODDIEL: Sro
VLOŽKA ČÍSLO: 20729/R  
OBCHODNÉ MENO: HEMI TRANS s. r. o.
SÍDLO: Názov obce: Horná Poruba 123, PSČ: 018 35
IČO: 44 403 186
DEŇ ZÁPISU: 24.09.2008
PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným
PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI):  
1. vnútroštátna nákladná cestná doprava
2. medzinárodná nákladná cestná doprava
3. Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi ( maloobchod ) alebo iným  prevádzkovateľom živnosti ( veľkoobchod )
4. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu
5. Reklamné a marketingové služby
6. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb
7. Administratívne služby
8. Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov
9. Nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s  celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného  vozidla
10. Kuriérske služby
11. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby
12. Vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti
13. Počítačové služby
14. U´drzˇba motorovy´ch vozidiel bez za´sahu do motorickej  cˇasti vozidla
15. Sluzˇby su´visiace s pocˇi´tacˇovy´m spracovani´m u´dajov
16. Faktoring a forfaiting
17. Prieskum trhu a verejnej mienky
18. Uskutočňovanie stavieb a ich zmien
19. Dokončovacie stavebné práce pri realizácií exteriérov a interiérov
ŠTATUTÁRNY ORGÁN: KONATEĽ
Meno a priezvisko:  Miroslav Staňo, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Horná Poruba 397, Názov obce: Horná Poruba, PSČ: 018 35, Vznik funkcie: 24.09.2014
Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: V mene spoločnosti koná konateľ samostatne.
SPOLOČNÍCI
Obchodné meno: KFV trans s.r.o., Sídlo: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Horná Poruba 214, Názov obce: Horná Poruba, PSČ: 018 35, Výška vkladu: 9 959,000000 EUR (peňažný vklad) , Rozsah splatenia: 9 959,000000 EUR
VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 9 959,000000 EUR
ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 9 959,000000 EUR

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1