Obchodný vestník 209/2014 Obchodný register Deň vydania: 31.10.2014
Okresný súd Trenčín - Zmena zápisov
R159826

ODDIEL: Sro
VLOŽKA ČÍSLO: 28799/R  
OBCHODNÉ MENO: FULL BELLY, s.r.o.
SÍDLO: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Osloboditeľov 829, Názov obce: Čachtice, PSČ: 916 21
IČO: 47 415 452
DEŇ ZÁPISU: 13.09.2013
PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným
PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI):  
1. Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/ alebo iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/
2. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu
3. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb
4. Počítačové služby
5. Služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov
6. Reklamné a marketingové služby
7. Pohostinská činnosť a výroba hotových jedál pre výdajne
8. Prevádzkovanie kultúrnych, spoločenských a zábavných zariadení
9. Poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia v spojení s predajom na priamu konzumáciu
10. Prevádzkovanie výdajne stravy
11. Nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla
ŠTATUTÁRNY ORGÁN: KONATEĽ
Meno a priezvisko:  Ingrid Punová, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Osloboditeľov 829, Názov obce: Čachtice, PSČ: 916 21, Vznik funkcie: 07.10.2014
Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Konateľ spoločnosti je oprávnený konať v mene spoločnosti samostatne
SPOLOČNÍCI
Meno a priezvisko:  Ingrid Punová, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Osloboditeľov 829, Názov obce: Čachtice, PSČ: 916 21, Výška vkladu: 5 000,000000 EUR (peňažný vklad) , Rozsah splatenia: 5 000,000000 EUR
VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 5 000,000000 EUR
ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 5 000,000000 EUR
ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI  
ZLÚČENIE, SPLYNUTIE, ROZDELENIE SPOLOČNOSTI  
Spoločnosť vznikla v dôsledku rozdelenia.
Obchodné meno: Rendol, s.r.o., Sídlo: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Nám. Slobody 22, Názov obce: Nové Mesto nad Váhom, PSČ: 915 01, IČO: 47 359 536

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1