Obchodný vestník 209/2014 Obchodný register Deň vydania: 31.10.2014
Okresný súd Trenčín - Zmena zápisov
R159825

ODDIEL: Sro
VLOŽKA ČÍSLO: 29254/R  
OBCHODNÉ MENO: ENERGOSTAVBY - Púchov s. r. o.
SÍDLO: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): F. Urbánka 802/5, Názov obce: Púchov, PSČ: 020 01
IČO: 47 480 068
DEŇ ZÁPISU: 22.10.2013
PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným
PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI):  
1. sprostredkovanie predaja, prenájmu a kúpy nehnuteľností (realitná činnosť)
2. sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu
3. prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom
4. prenájom hnuteľných vecí
5. prípravné práce k realizácii stavby
6. uskutočňovanie stavieb a ich zmien
7. dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov
ŠTATUTÁRNY ORGÁN: KONATEĽ
Meno a priezvisko:  Michal Virdzek, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Zábreh 1520/41, Názov obce: Púchov, PSČ: 020 01, Vznik funkcie: 29.09.2014
Meno a priezvisko:  Ferdinand Kováč, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Lednica 8, Názov obce: Lednica, PSČ: 020 63, Vznik funkcie: 29.09.2014
Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Konatelia konajú v mene spoločnosti vždy spoločne.
SPOLOČNÍCI
Meno a priezvisko:  Michal Virdzek, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Zábreh 1520/41, Názov obce: Púchov, PSČ: 020 01, Výška vkladu: 5 000,000000 EUR, Rozsah splatenia: 5 000,000000 EUR
VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 5 000,000000 EUR
ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 5 000,000000 EUR

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1