Obchodný vestník 209/2014 Obchodný register Deň vydania: 31.10.2014
Okresný súd Trenčín - Zmena zápisov
R159823

ODDIEL: Sro
VLOŽKA ČÍSLO: 15315/R  
OBCHODNÉ MENO: COMSET SLOVAKIA, s.r.o.
SÍDLO: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Jána Derku 1703, Názov obce: Trenčín, PSČ: 911 01
IČO: 36 341 444
DEŇ ZÁPISU: 12.01.2005
PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným
PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI):  
1. kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľných živností
2. kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti v rozsahu voľných živností
3. nákup, predaj a logistika povrazníckych výrobkov
4. baliace činnosti
5. spriadanie textilných priadzí, špagátov, povrazov a konfekcionovanie tovarov
6. sprostredkovanie obchodu, výroby a služieb v rozsahu voľných živností
7. vedenie účtovnej evidencie
8. činnosť organizačných a ekonomických poradcov
9. činnosť účtovných poradcov
10. skladovanie (s výnimkou verejného skladu)
11. reklamné činnosti
ŠTATUTÁRNY ORGÁN: KONATEĽ
Meno a priezvisko: Ing. Dušan Slezák, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): I. Olbrachta 3198/23C, Názov obce: Trenčín, PSČ: 911 01, Vznik funkcie: 16.04.2014
Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: V mene spoločnosti koná konateľ samostatne.
SPOLOČNÍCI
Meno a priezvisko: Ing. Dušan Slezák, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): I. Olbrachta 3198/23C, Názov obce: Trenčín, PSČ: 911 01, Výška vkladu: 66 388,000000 EUR, Rozsah splatenia: 66 388,000000 EUR
VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 66 388,000000 EUR
ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 66 388,000000 EUR
ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI  
VSTUP DO LIKVIDÁCIE
Dátum vstupu do likvidácie: 01.03.2013
SKONČENIE LIKVIDÁCIE
Dátum skončenia likvidácie: 30.09.2014

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1