Obchodný vestník 209/2014 Obchodný register Deň vydania: 31.10.2014
Okresný súd Trenčín - Zmena zápisov
R159820

ODDIEL: Sro
VLOŽKA ČÍSLO: 22349/R  
OBCHODNÉ MENO: AREPO, s.r.o.
SÍDLO: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Štverník 834/2, Názov obce: Brezová pod Bradlom, PSČ: 906 13
IČO: 31 407 854
DEŇ ZÁPISU: 18.12.1995
PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným
PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI):  
1. kúpa tovaru za účelom jeho predaja  konečnému spotrebiteľovi (maloobchod),  alebo za účelom jeho predaja iným  prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
2. sprostredkovateľská a poradenská činnosť
3. činnosť účtovných poradcov
4. činnosť ekonomických poradcov
5. verejné stravovanie (reštaurácie, vinárne,  kaviarne, občerstvenie)
6. závodné stravovanie
7. organizovanie vzdelávacích podujatí a  kurzov
8. výroba drôtených výrobkov
9. prenájom nehnuteľností
10. prenájom strojov a prístrojov
11. nákladná cestná doprava
12. organizovanie detských táborov
13. obstarávanie služieb spojených so zabezpečovaním prevádzky nehnuteľností
14. údržba zelene, kosenie trávnikov
15. upratovacie práce
16. sekretárske a kancelárske práce
17. prednášková činnosť
18. zabezpečovanie služieb potrebných na prevádzku objektov, zariadení a budov
ŠTATUTÁRNY ORGÁN: KONATELIA
Meno a priezvisko: Ing. Samuel Valášek, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Vajanského 289/8, Názov obce: Brezová pod Bradlom
Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Menom spoločnosti konajú konatelia. Každý  konateľ je oprávnený konať samostatne. Menom spoločnosti
konajú konatelia. Každý  konateľ je oprávnený konať samostatne.
SPOLOČNÍCI
Meno a priezvisko: Ing. Samuel Valášek, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Vajanského 289/8, Názov obce: Brezová pod Bradlom, PSČ: 906 13, Výška vkladu: 106 126,000000 EUR, Rozsah splatenia: 106 126,000000 EUR
VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 106 126,000000 EUR
ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 106 126,000000 EUR
ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI  
INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI  
1. Obchodná spoločnosť bola založená  spoločenskou zmluvou zo dňa 16.11.1995 v  súlade s ust. §§ 105-153 zák. č. 513/1991 Zb.  Obchodného zákonníka.  
Dodatok č. 1 k spoločenskej zmluve zo dňa  23.08.1996. Zmena obchodného mena z PP - Brezová na AREPO  s.r.o. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa  01.12.1997.
2. Prispôsobenie spoločenskej zmluvy zák. č.  11/98 Zb. dodatkom č.2 zo dňa 01.07.1998.
3. Zmluva o prevode obchodného podielu zo dňa 29.01.1999.
Dodatok č. 3 k spoločenskej zmluve zo dňa 01.02.1999.
4. Úplné pepracované znenie (zo dňa 19.10.1999) spoločenskej zmluvy.
5. Úplné znenie spoločenskej zmluvy zo dňa 29.11.2002.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1