Obchodný vestník 209/2014 Obchodný register Deň vydania: 31.10.2014
Okresný súd Trenčín - Nové zápisy
R159815

ODDIEL: Sro
VLOŽKA ČÍSLO: 30986/R  
OBCHODNÉ MENO: OBGY Health & Care, s.r.o.
SÍDLO: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Víťazná 394/44, Názov obce: Partizánske, PSČ: 958 04
IČO: 47 947 292
DEŇ ZÁPISU: 29.10.2014
PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným
PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI):  
1. Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
2. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu
3. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb
4. Skladovanie
5. Počítačové služby
6. Finančný leasing
7. Faktoring a forfaiting
8. Prenájom hnuteľných vecí
9. Administratívne služby
10. Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov
11. Vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti
12. Organizovanie kultúrnych a iných spoločenských podujatí
13. Prieskum trhu a verejnej mienky
14. Dopravná zdravotná služba
15. Prevádzkovanie jaslí
16. Prevádzkovanie vodnej záchrannej služby
17. Poskytovanie sociálnych služieb
18. Poskytovanie krátkodobej pomoci pri opatere detí a starších osôb
19. Výskum a vývoj v oblasti prírodných a technických vied
20. Výskum a vývoj v oblasti spoločenských a humanitných vied
21. Zadávanie klinického skúšania liečiv
22. Reklamné a marketingové služby
23. Vydavateľská činnosť
ŠTATUTÁRNY ORGÁN: KONATEĽ
Meno a priezvisko: Mgr. Lucia Ošťádalová, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Drobného 1898/23, Názov obce: Bratislava, PSČ: 841 02, Vznik funkcie: 29.10.2014
Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Za spoločnosť koná a podpisuje konateľ samostatne.
SPOLOČNÍCI
Obchodné meno: Založenie s.r.o., Sídlo: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Kopčianska 10, Názov obce: Bratislava, PSČ: 851 01, Výška vkladu: 5 000,000000 EUR (peňažný vklad) , Rozsah splatenia: 5 000,000000 EUR
VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 5 000,000000 EUR
ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 5 000,000000 EUR

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1