Obchodný vestník 209/2014 Obchodný register Deň vydania: 31.10.2014
Okresný súd Trenčín - Nové zápisy
R159814

ODDIEL: Sro
VLOŽKA ČÍSLO: 30985/R  
OBCHODNÉ MENO: FDC, s.r.o.
SÍDLO: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Sady pod Dedovcom 1874/35, Názov obce: Trenčianske Teplice, PSČ: 914 51
IČO: 47 945 028
DEŇ ZÁPISU: 29.10.2014
PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným
PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI):  
1. Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
2. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu
3. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb
4. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby
5. Administratívne služby
6. Reklamné a marketingové služby
7. Faktoring a forfeiting
8. Prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom
9. Prenájom hnuteľných vecí
ŠTATUTÁRNY ORGÁN: KONATEĽ
Meno a priezvisko:  Pavel Čelko, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Sady pod Dedovcom 1874/35, Názov obce: Trenčianske Teplice, PSČ: 914 51, Vznik funkcie: 29.10.2014
Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: samostatne
SPOLOČNÍCI
Meno a priezvisko:  Pavel Čelko, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Sady pod Dedovcom 1874/35, Názov obce: Trenčianske Teplice, PSČ: 914 51, Výška vkladu: 5 000,000000 EUR (peňažný vklad) , Rozsah splatenia: 5 000,000000 EUR
VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 5 000,000000 EUR
ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 5 000,000000 EUR

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1