Obchodný vestník 209/2014 Obchodný register Deň vydania: 31.10.2014
Okresný súd Žilina - Zmena zápisov
R159769

ODDIEL: Sro
VLOŽKA ČÍSLO: 20618/L  
OBCHODNÉ MENO: WHATSON s. r. o.
SÍDLO: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Tallerova 4, Názov obce: Bratislava, PSČ: 811 02
IČO: 44 126 778
DEŇ ZÁPISU: 16.05.2008
PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným
PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI):  
1. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
2. sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu
3. prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom
4. činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov
5. reklamné a marketingové služby
6. faktoring a forfaiting
7. finančný leasing
8. prenájom hnuteľných vecí
9. predaj na priamu konzumáciu nealkoholických a priemyselne vyrábaných mliečnych nápojov, koktailov, vína a destilátov
10. predaj na priamu konzumáciu zmrzliny, ak sa na jej prípravu použijú priemyselne vyrábané koncentráty a mrazené krémy
ŠTATUTÁRNY ORGÁN: KONATELIA
Meno a priezvisko:  Radoslav Olšovský, Bydlisko: Názov obce: Žilina , Vznik funkcie: 21.10.2014
Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: V mene spoločnosti koná, spoločnosť zastupuje a za spoločnosť sa podpisuje konateľ samostatne tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti sa podpíše svojim podpisom uvedenom na podpisovom vzore.
SPOLOČNÍCI
Meno a priezvisko:  Radoslav Olšovský, Bydlisko: Názov obce: Žilina , Výška vkladu: 6 639,000000 EUR, Rozsah splatenia: 6 639,000000 EUR
VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 6 639,000000 EUR
ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 6 639,000000 EUR

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1