Obchodný vestník 209/2014 Obchodný register Deň vydania: 31.10.2014
Okresný súd Žilina - Zmena zápisov
R159768

ODDIEL: Sro
VLOŽKA ČÍSLO: 20175/L  
OBCHODNÉ MENO: TINER, s.r.o.
SÍDLO: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Drieňová 34, Názov obce: Bratislava, PSČ: 821 02
IČO: 43 971 733
DEŇ ZÁPISU: 13.02.2008
PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným
PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI):  
1. prípravné práce k realizácii stavby
2. uskutočňovanie stavieb a ich zmien
3. dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov
4. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľných živností
5. sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb a výroby v rozsahu voľných živností
6. skladovanie
7. finančný leasing
8. poskytovanie úverov zo zdrojov, na ktoré sa nevyžaduje povolenie banky
9. faktoring a forfaiting
10. vedenie účtovníctva
11. prenájom hnuteľných vecí
12. administratívne služby
13. činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov
14. organizovanie športových, kultúrnych a iných spoločenských podujatí
15. čistiace a upratovacie služby
16. reklamné a marketingové služby
17. prieskum trhu a verejnej mienky
ŠTATUTÁRNY ORGÁN: KONATEĽ
Meno a priezvisko:  Milan Straka, Bydlisko: Názov obce: Chlebnice 65, PSČ: 027 55, Vznik funkcie: 05.08.2014
Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: V mene spoločnosti koná a podpisuje konateľ samostatne.
SPOLOČNÍCI
Meno a priezvisko:  Milan Straka, Bydlisko: Názov obce: Chlebnice 65, PSČ: 027 55, Výška vkladu: 6 639,000000 EUR, Rozsah splatenia: 6 639,000000 EUR
VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 6 639,000000 EUR
ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 6 639,000000 EUR

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1