Obchodný vestník 209/2014 Obchodný register Deň vydania: 31.10.2014
Okresný súd Žilina - Zmena zápisov
R159766

ODDIEL: Sro
VLOŽKA ČÍSLO: 62578/L  
OBCHODNÉ MENO: Quality Search XL, s.r.o.
SÍDLO: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Mydlárska 185, Názov obce: Žilina, PSČ: 010 01
IČO: 47 833 416
DEŇ ZÁPISU: 17.07.2014
PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným
PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI):  
1. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb
2. Prieskum trhu a verejnej mienky
3. Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov
4. Služby súvisiace s počítačovým spracovaním dát
5. Počítačové služby
ŠTATUTÁRNY ORGÁN: KONATEĽ
Meno a priezvisko:  Paulus Wilhelmus Maria Kroeze, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Rheastraat 57, Názov obce: Amsterdam DS, PSČ: 1076, Štát: Holandské kráľovstvo, Vznik funkcie: 17.07.2014
Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: V mene spoločnosti koná konateľ samostatne. Pri právnych úkonoch vykonaných v písomnej forme pripojí konateľ svoje meno a priezvisko a vlastnoručný podpis k napísanému alebo vytlačenému obchodnému menu spoločnosti.
PROKÚRA:  
Meno a priezvisko:  Katarína Verhaarová, Bydlisko: Názov obce: Dolná Tižina 179, PSČ: 013 04, Vznik funkcie: 24.10.2014
Spôsob konania prokuristu(ov) za spoločnosť s ručením obmedzeným: Samostatne tak, že k obchodnému menu spoločnosti prokurista pripojí dodatok označujúci prokúru a svoj podpis.
SPOLOČNÍCI
Obchodné meno: Quality Search Holding XL  B.V. , Sídlo: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Burgemeester Reigestraat 89, Názov obce: Utrecht, PSČ: 3581 KP, Štát: Holandské kráľovstvo, Výška vkladu: 5 000,000000 EUR, Rozsah splatenia: 5 000,000000 EUR
VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 5 000,000000 EUR
ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 5 000,000000 EUR

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1