Obchodný vestník 209/2014 Obchodný register Deň vydania: 31.10.2014
Okresný súd Žilina - Zmena zápisov
R159765

ODDIEL: Sro
VLOŽKA ČÍSLO: 62213/L  
OBCHODNÉ MENO: Quadis asurcing, s.r.o.
SÍDLO: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Ulica 1. mája 697/26, Názov obce: Liptovský Mikuláš, PSČ: 031 01
IČO: 46 477 063
DEŇ ZÁPISU: 06.01.2012
PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným
PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI):  
1. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
2. sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu
3. sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb
4. oprava a údržba potrieb pre domácnosť, športových potrieb a výrobkov jemnej mechaniky
5. počítačové služby
6. služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov
7. administratívne služby
8. reklamné a marketingové služby
ŠTATUTÁRNY ORGÁN: KONATEĽ
Meno a priezvisko:  Peter Kubovčík, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Padlých Hrdinov 302, Názov obce: Liptovský Ján, PSČ: 032 03, Vznik funkcie: 03.01.2014
Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Za spoločnosť koná a podpisuje sa konateľ spoločnosti samostatne a neobmedzene. Konateľ sa podpisuje za spoločnosť tak, že k napísanému alebo vytlačenému obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj podpis spolu s uvedením funkcie - konateľ.
SPOLOČNÍCI
Obchodné meno: Quadis, s.r.o., Sídlo: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Ulica 1. mája 697/26, Názov obce: Liptovský Mikuláš, PSČ: 031 01, Výška vkladu: 5 000,000000 EUR, Rozsah splatenia: 5 000,000000 EUR
VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 5 000,000000 EUR
ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 5 000,000000 EUR
ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI  
ZLÚČENIE, SPLYNUTIE, ROZDELENIE SPOLOČNOSTI  
Spoločnosť je právnym nástupcom v dôsledku zlúčenia.
Obchodné meno: Fairness, s.r.o., Sídlo: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Ulica 1. Mája 697/26, Názov obce: Liptovský Mikuláš, PSČ: 031 01, IČO: 47 524 758
Obchodné meno: HA-MA, s. r. o., Sídlo: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Agátová 485/6, Názov obce: Liptovský Mikuláš, PSČ: 031 04, IČO: 45 526 991
Obchodné meno: G & T Consulting, s. r. o., Sídlo: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): K. Sidora 727/29, Názov obce: Ružomberok, PSČ: 034 01, IČO: 44 599 595
Obchodné meno: Mermaid, s.r.o., Sídlo: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Ulica 1. Mája 697/26, Názov obce: Liptovský Mikuláš, PSČ: 031 01, IČO: 47 618 370
Obchodné meno: Poveria, s.r.o., Sídlo: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Ulica 1. mája 697/26, Názov obce: Liptovský Mikuláš, PSČ: 031 01, IČO: 45 720 118
Obchodné meno: Quadis Ready advisory, s.r.o., Sídlo: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Ulica 1. mája 697/26, Názov obce: Liptovský Mikuláš, PSČ: 031 01, IČO: 47 579 897
Obchodné meno: Quadis Ready archives, s.r.o., Sídlo: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Ulica 1. mája 697/26, Názov obce: Liptovský Mikuláš, PSČ: 031 01, IČO: 47 579 960
Obchodné meno: Jamos-LM, s.r.o., Sídlo: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Smrečany 204, Názov obce: Smrečany, PSČ: 032 05, IČO: 46 562 419
Obchodné meno: Vladimír Devečka, s.r.o., Sídlo: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Senická 624/3, Názov obce: Liptovský Mikuláš, PSČ: 031 04, IČO: 36 692 018
Obchodné meno: DEVELOPMENT EU s.r.o., Sídlo: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Medená 5, Názov obce: Bratislava, PSČ: 811 02, IČO: 36 762 440
INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI  
1.  
Jediný spoločník spoločnosti Quadis asurcing, s.r.o. dňa 13.10.2014 rozhodol o zlúčení obchodnej spoločnosti Quadis asurcing, s.r.o., so sídlom Ulica 1. mája 697/26, 031 01 Liptovský Mikuláš, IČO: 46 477 063 ako nástupníckej spoločnosti s obchodnými spoločnosťami : Fairness, s.r.o., HA-MA, s.r.o., G & T Consulting, s.r.o., Mermaid, s.r.o., Poveria, s.r.o., Quadis Ready advisory, s.r.o., Quadis Ready archives, s.r.o., Jamos-LM, s.r.o., Vladimír Devečka, s.r.o., DEVELOPMENT EU s.r.o. ako zrušovanými spoločnosťami a o prechode imania zrušovaných spoločností na obchodnú spoločnosť Quadis asurcing, s.r.o. Obchodná spoločnosť  Quadis asurcing, s.r.o. sa tým stáva právnym nástupcom zanikajúcich spoločností Fairness, s.r.o., HA-MA, s.r.o., G & T Consulting, s.r.o., Mermaid, s.r.o., Poveria, s.r.o., Quadis Ready advisory, s.r.o., Quadis Ready archives, s.r.o., Jamos-LM, s.r.o., Vladimír Devečka, s.r.o., DEVELOPMENT EU s.r.o.Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1