Obchodný vestník 209/2014 Obchodný register Deň vydania: 31.10.2014
Okresný súd Žilina - Zmena zápisov
R159764

ODDIEL: Sro
VLOŽKA ČÍSLO: 2690/L  
OBCHODNÉ MENO: Prvá realitná a právna, s.r.o.
SÍDLO: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Jura Janošku 1685/9, Názov obce: Liptovský Mikuláš, PSČ: 031 01
IČO: 31 631 011
DEŇ ZÁPISU: 15.06.1995
PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným
PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI):  
1. sprostredkovanie dopravy
2. sprostredkovanie kúpy, predaja a prenájmu nehnuteľností ( realitná činnosť )
3. prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prejnájmom
4. správa nehnuteľností a bytového fondu
5. obstarávanie služieb spojených so správou nehnuteľností
6. sprostredkovanie obchodu, výroby a služieb
7. inžinierske činnosti a technické poradenstvo
8. prenájom hnuteľných vecí
9. sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu
10. ekonomické a organizačné poradenstvo
11. organizovanie školení, kurzov a výstav
12. leasingová činnosť
13. výroba reklamy
14. reklamná, inzertná a propagačná činnosť
15. marketingová činnosť a prieskum trhu
16. poskytovanie software - predaj hotových programov na základe zmluvy s autormi
17. forfaiting a faktoring
18. poskytovanie pôžičiek nebakovým spôsobom z vlastných zdrojov
19. záložňa
20. pohostinská činnosť
21. ubytovacie služby v ubytovacích zariadeniach s prevádzkovaním pohostinských činností v týchto zariadeniach
22. predaj na priamu konzumáciu nealkoholických a priemyselne vyrábaných mliečnych nápojov, koktailov, piva, vína a destilátov
23. predaj na priamu konzmáciu zmrzliny, ak sa na jej prípravu použijú priemyselne vyrábané koncentráty a mrazené krémy
24. predaj na priamu konzumáciu tepelne rýchlo upravovaných mäsových výrobkov a obvyklých príloh ako aj bezmäsitých jedál
25. predaj na priamu konzumáciu jedál, nápojov a polotovarov ubytovaným hosťom v ubytovacích zariadeniach s kapacitou do 10 lôžok
26. organizovanie diskoték
27. usporadúvanie tanečných zábav pre verejnosť a iných akcií v oblasti umeleckej zábavy
28. organizovanie spoločenských a kultúrnych podujatí
29. ubytovacie služby
30. kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi ( maloobchod )
31. kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti ( veľkoobchod )
32. ťažba, manipulácia a približovanie dreva
33. nákup a predaj dreva
34. reprografické a kopírovacie služby
ŠTATUTÁRNY ORGÁN: KONATEĽ
Meno a priezvisko: JUDr. Jaroslav Kokavec, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Jura Janošku 1685/9, Názov obce: Liptovský Mikuláš, Vznik funkcie: 15.06.1995
Meno a priezvisko: Mgr. Jaroslav Kokavec, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Jura Janošku 1685/9, Názov obce: Liptovský Mikuláš, PSČ: 031 01, Vznik funkcie: 30.09.2014
Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Spoločnosť zastupuje a za ňu podpisuje konateľ samostatne.
SPOLOČNÍCI
Meno a priezvisko: JUDr. Jaroslav Kokavec, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Jura Janošku 1685/9, Názov obce: Liptovský Mikuláš, Výška vkladu: 2 656,000000 EUR, Rozsah splatenia: 2 656,000000 EUR
Meno a priezvisko: Mgr. Katarína Kokavcová, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Jura Janošku 1685/9, Názov obce: Liptovský Mikuláš, Výška vkladu: 1 328,000000 EUR, Rozsah splatenia: 1 328,000000 EUR
Meno a priezvisko: Mgr. Jaroslav Kokavec, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Jura Janošku 1685/9, Názov obce: Liptovský Mikuláš, PSČ: 031 01, Výška vkladu: 2 656,000000 EUR, Rozsah splatenia: 2 656,000000 EUR
VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 6 640,000000 EUR
ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 6 640,000000 EUR
ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI  
INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI  
1. Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 14.6.1995 podľa  § 105 a nasl. zák.č. 513/91 Zb. Stary spis: S.r.o.   7448

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1