Obchodný vestník 209/2014 Obchodný register Deň vydania: 31.10.2014
Okresný súd Žilina - Zmena zápisov
R159763

ODDIEL: Sro
VLOŽKA ČÍSLO: 3211/L  
OBCHODNÉ MENO: MLIEKO-VÝSKUM, s.r.o.
SÍDLO: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Dlhá ulica 95, Názov obce: Žilina, PSČ: 010 01
IČO: 31 646 859
DEŇ ZÁPISU: 12.03.1996
PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným
PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI):  
1. výskum, vývoj a realizácia novej technológie výroby mliečnych a potravinárskych výrobkov
2. výroba a predaj pomocných látok a mliečnych a potravinárskych výrobkov
3. obchodná činnosť
4. publikačná činnosť
5. prenájom nebytových priestorov
6. prenájom prístrojov, zariadení a hnuteľných vecí
ŠTATUTÁRNY ORGÁN: KONATEĽ
Meno a priezvisko: Ing. Miroslav Kološta, PhD., Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Baničova 3389/11, Názov obce: Žilina, Vznik funkcie: 23.11.2007
Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Spoločnosť zastupuje a za ňu podpisuje  konateľ samostatne
SPOLOČNÍCI
Obchodné meno: SYRÁREŇ BEL SLOVENSKO a. s., Sídlo: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Lastomírska 1, Názov obce: Michalovce, PSČ: 071 01, IČO: 31 651 321, Výška vkladu: 12 116,000000 EUR (peňažný vklad) , Rozsah splatenia: 12 116,000000 EUR
Obchodné meno: SENOBLE Central Europe, s.r.o., Sídlo: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): T. G. Masaryka 8580, Názov obce: Zvolen, PSČ: 960 01, Výška vkladu: 20 050,000000 EUR (peňažný vklad) , Rozsah splatenia: 20 050,000000 EUR
Obchodné meno: MILEX NMNV, a.s., Sídlo: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): 1. mája 124, Názov obce: Liptovský Mikuláš, PSČ: 031 80, IČO: 31 562 876, Výška vkladu: 20 050,000000 EUR (peňažný vklad) , Rozsah splatenia: 20 050,000000 EUR
Obchodné meno: MILK-AGRO, spol. s r.o., Sídlo: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Čapajevova 36, Názov obce: Prešov, PSČ: 080 46, Výška vkladu: 45 742,000000 EUR, Rozsah splatenia: 45 742,000000 EUR
Obchodné meno: AGRO TAMI, a.s., Sídlo: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Cabajská 10, Názov obce: Nitra, PSČ: 950 22, Výška vkladu: 28 082,000000 EUR, Rozsah splatenia: 28 082,000000 EUR
Obchodné meno: Syráreň Havran, a.s., Sídlo: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Priemyselná 1339, Názov obce: Senica, PSČ: 905 27, Výška vkladu: 46 705,000000 EUR, Rozsah splatenia: 46 705,000000 EUR
Obchodné meno: EKONOMIC s.r.o., Sídlo: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Poľná 1, Názov obce: Humenné, PSČ: 066 01, Výška vkladu: 16 830,000000 EUR, Rozsah splatenia: 16 830,000000 EUR
Obchodné meno: Tatranská mliekareň a.s., Sídlo: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Nad traťou 26, Názov obce: Kežmarok, PSČ: 060 01, Výška vkladu: 91 252,000000 EUR, Rozsah splatenia: 91 252,000000 EUR
VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 280 827,000000 EUR
ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 280 827,000000 EUR
ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI  
INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI  
1. Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 13.12.1995 podľa § 105 a nasl. zák. č. 513/91 Zb. Stary spis: S.r.o.   8852  
2. Dňa 18. 9. 1996 bolo prijaté uznesenie mimo valného zhromaždenia podľa § 130 Obchodného  zákonníka, ktorýn bola zmenená spoločenská  zmluva.  
3. Na valnom zhromaždení konanom dňa 18.1. 2000 bol schválený dodatok č. 2 k spoločenskej zmluve.
4. Na valnom zhromaždení dňa 28.11.2001 bol prijatý dodatok č. 3 k spoločenskej zmluve.
5. Na valnom zhromaždení dňa 16.9.2002 bol schválený dodatok č. 4 k spoločenskej zmluve.  
6. Dňa 12.5.2003 bola schválená zmena spoločenskej zmluvy.
Na valnom zhromaždení dňa 27.5.2003 bola schválená zmena spoločenskej zmluvy.  
7. Na valnom zhromaždení dňa 27.10.2003 bola schválená zmena spoločenskej zmluvy.
Na valnom zhromaždení dňa 19.11.2003 bola schválená zmena spoločenskej zmluvy.  

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1