Obchodný vestník 209/2014 Obchodný register Deň vydania: 31.10.2014
Okresný súd Žilina - Zmena zápisov
R159762

ODDIEL: Sro
VLOŽKA ČÍSLO: 57991/L  
OBCHODNÉ MENO: MIKROMEDIA, s.r.o.
SÍDLO: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Kamenné pole 4558/14, Názov obce: Liptovský Mikuláš, PSČ: 031 01
IČO: 46 940 138
DEŇ ZÁPISU: 14.12.2012
PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným
PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI):  
1. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
2. sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu
3. sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb
4. činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov
5. prevádzkovanie zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciu
ŠTATUTÁRNY ORGÁN: KONATELIA
Meno a priezvisko:  Jozef Palaj, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Zádvorie 190/52, Názov obce: Liptovský Mikuláš, PSČ: 031 01, Vznik funkcie: 14.12.2012
Meno a priezvisko:  Magdaléna Palajová, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Zádvorie 860/52A, Názov obce: Liptovský Mikuláš, PSČ: 031 01, Vznik funkcie: 14.12.2012
Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Konateľ je oprávnený konať v mene spoločnosti navonok a podpisovať samostatne. Ak je menovaných viac konateľov, každý z nich je oprávnený konať v mene spoločnosti navonok a podpisovať samostatne.
SPOLOČNÍCI
Meno a priezvisko:  Jozef Palaj, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Zádvorie 190/52, Názov obce: Liptovský Mikuláš, PSČ: 031 01, Výška vkladu: 2 500,000000 EUR, Rozsah splatenia: 2 500,000000 EUR
Meno a priezvisko:  Magdaléna Palajová, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Zádvorie 860/52A, Názov obce: Liptovský Mikuláš, PSČ: 031 01, Výška vkladu: 2 500,000000 EUR, Rozsah splatenia: 2 500,000000 EUR
VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 5 000,000000 EUR
ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 5 000,000000 EUR

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1