Obchodný vestník 209/2014 Obchodný register Deň vydania: 31.10.2014
Okresný súd Žilina - Zmena zápisov
R159759

ODDIEL: Sro
VLOŽKA ČÍSLO: 58060/L  
OBCHODNÉ MENO: JUPEK s.r.o. v likvidácii
SÍDLO: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Stred 341, Názov obce: Zázrivá, PSČ: 027 05
IČO: 46 938 150
DEŇ ZÁPISU: 21.12.2012
PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným
PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI):  
1. Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
2. Prípravné práce k realizácii stavby
3. Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov
ŠTATUTÁRNY ORGÁN: KONATEĽ
Meno a priezvisko:  Juraj Kralčák, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Stred 341, Názov obce: Zázrivá, PSČ: 027 05, Vznik funkcie: 21.12.2012
Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Za spoločnosť koná a podpisuje konateľ samostatne.
SPOLOČNÍCI
Meno a priezvisko:  Juraj Kralčák, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Stred 341, Názov obce: Zázrivá, PSČ: 027 05, Výška vkladu: 5 000,000000 EUR, Rozsah splatenia: 5 000,000000 EUR
VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 5 000,000000 EUR
ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 5 000,000000 EUR
ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI  
VSTUP DO LIKVIDÁCIE
Dátum vstupu do likvidácie: 20.10.2014
LIKVIDÁTOR  
Meno a priezvisko:  Juraj Kralčák, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Stred 341, Názov obce: Zázrivá, PSČ: 027 05, Vznik funkcie: 20.10.2014
SPÔSOB KONANIA LIKVIDÁTORA V MENE SPOLOČNOSTI:  
Likvidáror koná a podpisuje za spoločnosť samostatne.
INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI  
1. Zrušenie spoločnosti a vstup do likvidácie od 20.10.2014 na základe rozhodnutia spoločníkov zo dňa 13.10.2014.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1