Obchodný vestník 209/2014 Obchodný register Deň vydania: 31.10.2014
Okresný súd Žilina - Zmena zápisov
R159758

ODDIEL: Sro
VLOŽKA ČÍSLO: 52411/L  
OBCHODNÉ MENO: Inžiniering, s.r.o.
SÍDLO: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): M.R.Štefánika 7, Názov obce: Žilina, PSČ: 010 01
IČO: 45 385 793
DEŇ ZÁPISU: 09.02.2010
PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným
PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI):  
1. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
2. sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu
3. sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb
4. sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby
5. administratívne služby
6. činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov
7. reklamné a marketingové služby
8. prieskum trhu a verejnej mienky
ŠTATUTÁRNY ORGÁN: KONATEĽ
Meno a priezvisko:  Štefan Baranovič, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Slovenského národného povstania 7/13, Názov obce: Nová Dubnica, PSČ: 018 51, Vznik funkcie: 15.04.2014
Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Za spoločnosť koná a podpisuje sa konateľ spoločnosti samostatne a neobmedzene. Konateľ sa podpisuje za spoločnosť tak, že k napísanému alebo vytlačenému obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj podpis spolu s uvedením funkcie - konateľ.
SPOLOČNÍCI
Meno a priezvisko:  Štefan Baranovič, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Slovenského národného povstania 7/13, Názov obce: Nová Dubnica, PSČ: 018 51, Výška vkladu: 5 000,000000 EUR, Rozsah splatenia: 5 000,000000 EUR
VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 5 000,000000 EUR
ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 5 000,000000 EUR
ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI  
ZLÚČENIE, SPLYNUTIE, ROZDELENIE SPOLOČNOSTI  
Spoločnosť je právnym nástupcom v dôsledku zlúčenia.
Obchodné meno: PPWIN s.r.o., Sídlo: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Februárová 153, Názov obce: Partizánske, PSČ: 958 01, IČO: 45 432 619
Obchodné meno: NONSTOP BAŠTA s.r.o., Sídlo: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Palackého 3477, Názov obce: Trenčín, PSČ: 911 01, IČO: 46 939 717
INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI  
1. Jediný spoločník spoločnosti Inžiniering, s.r.o. dňa 25.09.2014 rozhodol o zlúčení obchodnej spoločnosti Inžiniering, s.r.o., so sídlom M. R. Štefánika 7, 010 01 Žilina, IČO: 45 385 793 ako nástupníckej spoločnosti s obchodnou spoločnosťou PPWIN s.r.o., so sídlom Februárová 153, 958 01 Partizánske, IČO: 45 432 619 ako zrušovanou spoločnosťou a o prechode imania zrušenej spoločnosti PPWIN s.r.o. na obchodnú spoločnosť Inžiniering, s.r.o.. Obchodná spoločnosť  Inžiniering, s.r.o. sa tým stáva právnym nástupcom zanikajúcej spoločnosti  PPWIN s.r.o.
2. Jediný spoločník spoločnosti Inžiniering, s.r.o. dňa 20.10.2014 rozhodol o zlúčení obchodnej spoločnosti Inžiniering, s.r.o. ,  so sídlom M.R. Štefánika 7, 010 01 Žilina, IČO: 45 385 793 ako nástupníckej spoločnosti s obchodnou spoločnosťou NONSTOP BAŠTA s.r.o., so sídlom Palackého 3477, 911 01 Trenčín,  IČO: 46 939 717 ako zrušovanou spoločnosťou a o prechode imania zrušovanej spoločnosti NONSTOP BAŠTA s.r.o., na obchodnú spoločnosť Inžiniering, s.r.o. Obchodná spoločnosť Inžiniering, s.r.o. sa tým stáva právnym nástupcom zanikajúcej spoločnosti NONSTOP BAŠTA s.r.o.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1