Obchodný vestník 209/2014 Obchodný register Deň vydania: 31.10.2014
Okresný súd Žilina - Zmena zápisov
R159755

ODDIEL: Sro
VLOŽKA ČÍSLO: 56861/L  
OBCHODNÉ MENO: EMSI BETA, s. r. o.
SÍDLO: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Veľká Okružná 43, Názov obce: Žilina, PSČ: 010 01
IČO: 44 717 083
DEŇ ZÁPISU: 02.04.2009
PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným
PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI):  
1. prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom,
2. prenájom nehnuteľností, bytových a nebytových priestorov s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom,
3. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod),
4. adminstratívne služby vykonávané prostredníctvom elektronického internetového portálu,
5. poskytovanie úverov a / alebo pôžičiek z peňažných zdrojov získaných výlučne bez verejnej výzvy a bez verejnej ponuky majetkových hodnôt,
6. uskutočňovanie stavieb a ich zmien,
7. sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu,
8. sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb,
9. činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov,
10. vedenie účtovníctva,
11. prieskum trhu a verejnej mienky,
12. reklamné a marketingové služby,
13. faktoring a forfaiting,
14. vydavateľská činnosť,
15. organizovanie kultúrnych a iných spoločenských podujatí,
16. prenájom hnuteľných vecí,
17. nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5t vrátane prípojného vozidla,
18. dopravná zdravotná služba,
19. opravy, plnenie a revízie hasiacich prístrojov,
20. uvádzanie do prevádzky, revízie a opravy požiarnych klapiek,
21. projektovanie, inštalovanie, oprava a revízie elektrickej požiarnej signalizácie,
22. projektovanie, inštalovanie, oprava a revízie stabilných a polostabilných hasiacich zariadení,
23. oprava a kontrola požiarnych hydrantov,
24. kontrola, opravy, montáž systémov automatického hasenia,
25. poskytovanie služieb v poľnohospodárstve a záhradníctve,
26. poskytovanie služieb v lesníctve a poľovníctve,
27. vŕtanie studní s dĺžkou do 30 m,
28. kopanie studní,
29. výroba nekovových minerálnych výrobkov a výrobkov z betónu, sadry a cementu,
30. výroba brúsnych výrobkov, asfaltu a výrobkov z asfaltu,
31. opracovanie kovu jednoduchým spôsobom,
32. výroba radiátorov a kotlov ústredného kúrenia, pecí a horákov,
33. podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom,
34. prípravné práce k realizácii stavby,
35. sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby,
36. údržba motorových vozidiel bez zásahu do motorickej časti vozidla,
37. nepravidelná osobná cestná doprava vykonávaná cestnými osobnými vozidlami, ktoré majú okrem miesta pre vodiča najviac 8 miest na sedenie,
38. vykonávanie odťahovej služby,
39. sťahovacie služby,
40. poskytovanie služby vedenia cudzieho motorového vozidla,
41. kuriérske služby,
42. predaj leteckých prepravných služieb,
43. poskytovanie prepravných služieb nemotorovými vozidlami,
44. skladovanie,
45. finančný leasing,
46. sprostredkovanie poskytovania úverov a/alebo pôžičiek z peňažných zdrojov získaných výlučne bez verejnej výzvy a bez verejnej ponuky majetkových hodnôt,
47. vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti,
48. čistiace a upratovacie práce,
49. fotografické služby,
50. poskytovanie poštových služieb,
51. donášková služba,
52. osadzovanie a údržba dopravného značenia a inštalovanie dopravných značiek,
53. oprava a kontrola požiarnych vodovodov
ŠTATUTÁRNY ORGÁN: KONATEĽ
Meno a priezvisko:  Michaela Adamková, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Jozefa Kronera 3949/14, Názov obce: Martin, PSČ: 036 01, Vznik funkcie: 02.09.2009
Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Za spoločnosť koná konateľ samostatne. Konanie sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti sa pripojí podpis konateľa.  
SPOLOČNÍCI
Meno a priezvisko:  Michaela Adamková, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Jozefa Kronera 3949/14, Názov obce: Martin, PSČ: 036 01, Výška vkladu: 200 000,000000 EUR, Rozsah splatenia: 200 000,000000 EUR
VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 200 000,000000 EUR
ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 200 000,000000 EUR
ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI  
INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI  
1. Spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou dňa 09.03.2009 v zmysle príslušných ustanovení z.č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník.
2. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 6.5.2009 - prevod obchodného podielu, zmena obchodného mena, zmena sídla, rozšírenie predmetu podnikania.
3. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa  8.7.2009.
4. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 02.09.2009.
5. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 02.05.2012.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1