Obchodný vestník 209/2014 Obchodný register Deň vydania: 31.10.2014
Okresný súd Žilina - Zmena zápisov
R159754

ODDIEL: Sro
VLOŽKA ČÍSLO: 58080/L  
OBCHODNÉ MENO: BLONDES SK & BROKER LONDON LTD, s.r.o.
SÍDLO: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Tallerova 4, Názov obce: Bratislava, PSČ: 811 02
IČO: 45 657 947
DEŇ ZÁPISU: 27.07.2010
PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným
PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI):  
1. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
2. faktoring a forfaiting
3. poskytovanie úverov alebo pôžičiek z peňažných zdrojov získaných výlučne bez verejnej výzvy a bez verejnej ponuky majetkových hodnôt
4. vedenie účtovníctva
5. administratívne služby
6. prieskum trhu a verejnej mienky
7. reklamné a marketingové služby
8. sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby
9. sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu
10. činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov
11. prípravné práce k realizácii stavby
12. uskutočňovanie stavieb a ich zmien
13. dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov
14. vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti
15. organizovanie kultúrnych a iných spoločenských podujatí
16. výroba nekovových minerálnych výrobkov a výrobkov z betónu, sadry a cementu
17. prenájom hnuteľných vecí
18. poskytovanie služieb v poľnohospodárstve a záhradníctve
19. prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom
20. opracovanie drevnej hmoty a výroba komponentov z dreva
21. čistiace a upratovacie služby
22. výroba jednoduchých drevárskych výrobkov, zostavovanie stolárskych dielcov alebo súčastí z dreva do finálnych produktov a ich údržba
23. výroba výrobkov z gumy a výrobkov z plastu
24. podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom
25. výroba jednoduchých výrobkov z kovu
26. výroba strojov a prístrojov pre domácnosť
27. výroba elektromotorov, rozvádzačov, káblov a batérií
28. výroba elektrických svietidiel, zariadení pre motory a vozidlá a signalizácie
29. výroba komunikačných zariadení, spotrebnej elektroniky, počítačov a kancelárskych strojov
30. oprava a údržba potrieb pre domácnosť, športových potrieb a výrobkov jemnej mechaniky
31. projektovanie a konštruovanie elektrických zariadení
32. projektovanie, inštalovanie, oprava a revízie elektrickej požiarnej signalizácie
33. sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb
ŠTATUTÁRNY ORGÁN: KONATEĽ
Meno a priezvisko:  Andreas Nikolaou, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Lambrou Katsoni 11, Názov obce: Limassol, PSČ: 3100, Štát: Cyperská republika, Vznik funkcie: 27.08.2014
Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Konateľ koná za spoločnosť samostatne tak, že k napísanému alebo vytlačenému menu spoločnosti pripojí svoj podpis, uvedený v podpisovom vzore.
SPOLOČNÍCI
Meno a priezvisko:  Andreas Nikolaou, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Lambrou Katsoni 11, Názov obce: Limassol, PSČ: 3100, Štát: Cyperská republika, Výška vkladu: 1 000 000,000000 EUR (peňažný vklad) , Rozsah splatenia: 1 000 000,000000 EUR
VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 1 000 000,000000 EUR
ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 1 000 000,000000 EUR

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1