Obchodný vestník 209/2014 Obchodný register Deň vydania: 31.10.2014
Okresný súd Žilina - Zmena zápisov
R159753

ODDIEL: Sro
VLOŽKA ČÍSLO: 59909/L  
OBCHODNÉ MENO: BDM group s.r.o.
SÍDLO: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Zvolenská cesta 1769/14, Názov obce: Banská Bystrica, PSČ: 974 05
IČO: 47 383 232
DEŇ ZÁPISU: 28.08.2013
PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným
PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI):  
1. Reklamné a marketingové služby
2. Finančný leasing
3. Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov
4. Ubytovacie služby bez poskytovania pohostinských činností
5. Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
6. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb
7. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu
8. Nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla
9. Prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom
10. Prenájom hnuteľných vecí
11. Administratívne služby
12. Organizovanie kultúrnych a iných spoločenských podujatí
13. Čistiace a upratovacie služby
14. Prípravné práce k realizácii stavby
15. Uskutočňovanie stavieb a ich zmien
16. Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov
17. Prieskum trhu a verejnej mienky
18. Faktoring a forfaiting
19. Poskytovanie obslužných služieb pri kultúrnych a iných spoločenských podujatiach
20. Ubytovacie služby s poskytovaním prípravy a predaja jedál, nápojov a polotovarov ubytovaným hosťom v ubytovacích zariadeniach s kapacitou do 10 lôžok
21. Poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia v spojení s predajom na priamu konzumáciu
22. Prevádzkovanie výdajne stravy
23. Skladovacie služby
24. Služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov
25. Poskytovanie úverov alebo pôžičiek z peňažných zdrojov získaných výlučne bez verejnej výzvy a bez verejnej ponuky majetkových hodnôt
26. Sprostredkovanie poskytovania úverov alebo pôžičiek z peňažných zdrojov získaných výlučne bez verejnej výzvy a bez verejnej ponuky majetkových hodnôt
27. Vedenie účtovníctva
28. Poskytovanie služieb informátora
29. Údržba motorových vozidiel bez zásahu do motorickej časti vozidla
30. Preprava zbraní a streliva
31. Úschova zbraní a streliva
32. Počítačové služby
33. Vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti
34. Zabezpečovanie činnosti usporiadateľskej služby
ŠTATUTÁRNY ORGÁN: KONATEĽ
Meno a priezvisko:  Dušan Bánovský, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Rakytovská cesta 5204/40, Názov obce: Banská Bystrica, PSČ: 974 05, Vznik funkcie: 28.08.2013
Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: V mene spoločnosti koná konateľ samostatne.
SPOLOČNÍCI
Meno a priezvisko:  Michal Bánovský, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): SNP 246/111, Názov obce: Badín, PSČ: 976 32, Výška vkladu: 5 000,000000 EUR, Rozsah splatenia: 5 000,000000 EUR
VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 5 000,000000 EUR
ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 5 000,000000 EUR

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1