Obchodný vestník 209/2014 Obchodný register Deň vydania: 31.10.2014
Okresný súd Žilina - Zmena zápisov
R159752

ODDIEL: Sro
VLOŽKA ČÍSLO: 56116/L  
OBCHODNÉ MENO: ANETER s.r.o.
SÍDLO: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Konská 218, Názov obce: Rajecké Teplice, PSČ: 013 13
IČO: 46 526 935
DEŇ ZÁPISU: 09.02.2012
PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným
PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI):  
1. projektovanie a konštruovanie elektrických zariadení
2. činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov
3. nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla
4. sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu
5. sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb
6. sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby
7. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
8. prípravné práce k realizácii stavby
9. výroba elektromotorov, rozvádzačov, káblov a batérií
10. oprava a údržba potrieb pre domácnosť, športových potrieb a výrobkov jemnej mechaniky
ŠTATUTÁRNY ORGÁN: KONATEĽ
Meno a priezvisko:  Peter Tepličanec, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Konská 218, Názov obce: Rajecké Teplice, PSČ: 013 13, Vznik funkcie: 23.10.2014
Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: V mene spoločnosti koná a za ňu podpisuje konateľ. Ak je konateľov viac, je oprávnený v mene spoločnosti konať a v jej mene podpisovať každý z konateľov samostatne.
SPOLOČNÍCI
Meno a priezvisko:  Peter Tepličanec, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Konská 218, Názov obce: Rajecké Teplice, PSČ: 013 13, Výška vkladu: 5 000,000000 EUR, Rozsah splatenia: 5 000,000000 EUR
VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 5 000,000000 EUR
ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 5 000,000000 EUR

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1