Obchodný vestník 209/2014 Obchodný register Deň vydania: 31.10.2014
Okresný súd Žilina - Zmena zápisov
R159751

ODDIEL: Sro
VLOŽKA ČÍSLO: 18881/L  
OBCHODNÉ MENO: A.R.T. Development s.r.o.
SÍDLO: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Dolná Trnovská 3/9, Názov obce: Žilina-Trnové, PSČ: 010 01
IČO: 36 768 154
DEŇ ZÁPISU: 24.04.2007
PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným
PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI):  
1. projektovanie stavieb
2. činnosť autorizovaného architekta
ŠTATUTÁRNY ORGÁN: KONATELIA
Meno a priezvisko:  Radoslav Ďuroška, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Dolná Trnovská 3/9, Názov obce: Žilina-Trnové, PSČ: 010 01, Vznik funkcie: 08.11.2013
Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: V mene spoločnosti koná každý z konateľov samostatne. Pri právnych úkonoch vykonaných v písomnej forme pripojí k obchodnému menu spoločnosti svoj podpis.
SPOLOČNÍCI
Meno a priezvisko:  Radoslav Ďuroška, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Dolná Trnovská 3/9, Názov obce: Žilina-Trnové, PSČ: 010 01, Výška vkladu: 6 640,000000 EUR, Rozsah splatenia: 6 640,000000 EUR
VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 6 640,000000 EUR
ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 6 640,000000 EUR

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1