Obchodný vestník 209/2014 Obchodný register Deň vydania: 31.10.2014
Okresný súd Košice I - Zmena zápisov
R159904

ODDIEL: Sro
VLOŽKA ČÍSLO: 26224/V  
OBCHODNÉ MENO: VILLACHMONT, s.r.o.
SÍDLO: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Karpatské námestie 10, Názov obce: Bratislava, PSČ: 831 06
IČO: 45 700 851
DEŇ ZÁPISU: 01.09.2010
PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným
PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI):  
1. uskutočňovanie stavieb a ich zmien
2. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
3. sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu
4. sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb
5. reklamné a marketingové služby
ŠTATUTÁRNY ORGÁN: KONATEĽ
Meno a priezvisko:  Tibor Molnár, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): GERINC UTCA 16, Názov obce: Eger, PSČ: 3300, Štát: Maďarsko, Vznik funkcie: 21.10.2014
Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Konateľ je v mene spoločnosti oprávnený konať a podpisovať v celom rozsahu samostatne a neobmedzene. Konateľ sa podpisuje tak, že k obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj podpis uvedený v podpisovom vzore.
SPOLOČNÍCI
Meno a priezvisko:  Tibor Molnár, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): GERINC UTCA 16, Názov obce: Eger, PSČ: 3300, Štát: Maďarsko, Výška vkladu: 5 000,000000 EUR, Rozsah splatenia: 5 000,000000 EUR
VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 5 000,000000 EUR
ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 5 000,000000 EUR

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1